Skip to content

Výroční zpráva

Strategie růstu a silná rozvaha umožňují DNV pokračovat v akvizicích

Høvik, Norsko, 6. dubna 2022 - Zaměření společnosti DNV na digitalizaci a dekarbonizaci znamenalo, že si společnost v roce 2021 dokázala udržet silnou pozici na klíčových trzích a realizovat důležité strategické investice, a to i přes nepříznivé vlivy související s pandemií COVID 19.

V lednu 2021 zahájila DNV novou strategii, která má společnosti a jejím zákazníkům umožnit čelit výzvám desetiletí transformace - což je označení pro rok 2020. Nová strategie se zaměřuje na trendy dekarbonizace a digitalizace spolu se zvýšenou potřebou - posílenou pandemií COVID-19 - důvěry a transparentnosti produktů, služeb, systémů a hodnotových řetězců.

V roce 2021 společnost DNV vykázala tržby ve výši 21 464 milionů NOK a EBITDA ve výši 3 672 milionů NOK, což představuje meziroční nárůst o 2,6 %, resp. 5,3 %. Podíl na zisku vyplacený zaměstnancům se zdvojnásobil na téměř 1 miliardu NOK.

Silná rozvaha společnosti DNV umožnila v roce 2021 uskutečnit šest akvizic. 

Za zmínku stojí DNV akvizice společnosti Imatis, první strategická akvizice v oblasti digitálního zdraví. Akvizice společnosti MEDCERT (dokončená v lednu 2022) pomůže DNV rozšířit nabídku a možnosti poskytování ověřovacích služeb v oblasti zdravotnických prostředků. Strategickou ambicí DNV je vytvořit důvěru v technologie, systémy a data, aby zdravotníci mohli efektivněji zlepšovat život více lidí. Společnost plánuje v této oblasti rychle expandovat.

DNV rovněž posílila svou nabídku v oblasti kybernetické bezpečnosti akvizicí společnosti Applied Risk. Jednalo se o součást strategické ambice DNV posílit podporu vznikající potřeby zákazníků zabezpečit výpočetní systémy, které řídí jejich průmyslové provozy.

Oblast námořní dopravy dosáhla svého historicky nejlepšího podílu na trhu s novými loděmi, čímž posílila pozici DNV jako přední světové klasifikační společnosti. Podíl DNV na trhu překonal podíl všech ostatních klasifikačních společností a získal 30 % všech objednávek na stavbu nových lodí měřeno v hrubých tunách. K tomu přispělo intenzivnější zaměření na digitalizaci, vzdálené způsoby práce a dekarbonizaci, které podpořilo dlouhodobou spolupráci s klíčovými zákazníky, a také rozšíření dodávek služeb nad rámec klasifikačních činností. Výraznou novinkou byl počet objednaných plavidel s alternativními palivovými systémy. Portál DNV "Alternative Fuel Insight" tento trend po celý rok pečlivě sledoval a plavidla na alternativní paliva tvořila 17 % všech plavidel objednaných v roce 2021, ale více než 36 % podle hrubé tonáže, což dokazuje silné rozšíření alternativních paliv u větších plavidel.  

Dekarbonizace, elektrifikace a snaha o vybudování čistého energetického systému prostřednictvím kontrolovaných nákladů jsou hlavními oblastmi, na které se zákazníci DNV zaměřují na energetických trzích, zahrnujících energetiku a obnovitelné zdroje energie a ropu a plyn. Energetické prostředí se velmi rychle mění a stává se stále složitějším, což má za následek nejistotu, rizika a možné vysoké náklady pro podniky, investory a vlády. Zákazníci se pod vlivem této složitosti obracejí na DNV, aby jim poskytla záruky pro jejich provoz, technologie a investiční rozhodnutí, a vytváří tak pro DNV mnoho nových příležitostí ve všech segmentech energetiky.  

"Před dvěma lety jsme představili naši novou vizi - být 'důvěryhodným hlasem pro řešení globálních transformací'. Mohu s jistotou a hrdostí říci, že jsme velmi slibně odstartovali naši cestu k realizaci této vize," dodal Eriksen.

Remi Eriksen, konsernsjef i DNV

At the start of 2021, we launched a new strategy and implemented significant organizational changes, making us even better suited to support our customers and deliver on our purpose. Our strategy includes strong growth ambitions towards 2025 and an aspiration to both strengthen and expand our role as a trusted assurance provider.

  • Remi Eriksen,
  • Group President and CEO,
  • DNV