Změna názvu společnosti na DNV Business Assurance Czech Republic s.r.o.

Od 1.4.2021 se změnilo jméno naší organizační jednotky v České republice z DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. na DNV Business Assurance Czech Republic s.r.o. Jedná se pouze o změnu názvu jména společnosti, naši majitelé zůstávají nezměněni.

Již dříve jsme Vás informovali, že od 1.3.2021 se název naší společnosti změnil z DNV GL na DNV.

Od 1.4.2021 se také změnilo jméno naší organizační jednotky v České republice z DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. na DNV Business Assurance Czech Republic s.r.o. Jedná se pouze o změnu názvu jména společnosti, naši majitelé zůstávají nezměněni.

Více informací o globálním procesu změny názvu společnosti můžete nalézt v tiskové zprávě.


Níže uvádíme, jaký vliv má změna jména na objednávky, faktury, smlouvy a certifikáty.

Prosíme vezměte na vědomí, že od 1.4.2021:

  • Objednávky: musí být zaslány na nový název společnosti,
  • Faktury: budou vystavovány pod naším novým jménem,
  • Smlouvy: existující smlouvy a dohody mezi námi budou nadále platné a práva a závazky zůstávají nezměněny,
  • Certifikáty: všechny existující certifikáty zůstávají v platnosti.

Ujišťujeme Vás, že naše služby budou po změně názvu pokračovat bez jakéhokoliv narušení. 

Naše banky a bankovní účty se se změnou názvu nemění.