Změna oficiálního názvu DNV

V rámci procesu rebrandingu jsme zahájili fázi změny právního názvu většiny našich lokálních poboček, včetně České a Slovenské republiky.

Jak už jsme vás dříve informovali, od 1. března jsme změnili název na DNV. V rámci procesu rebrandingu jsme zahájili fázi změny právního názvu většiny našich lokálních poboček, včetně České a Slovenské republiky.

Provedení této změny názvu je z právního hlediska pouze formální záležitostí. Stejné zůstane oficiální registrační číslo, sídlo společnosti a změna názvu nebude mít žádný dopad na práva a povinnosti. Všechny stávající smlouvy a další typy právních dokumentů budou i nadále platné v nezměněné podobě, a práva a povinnosti zůstanou nezměněny. Naše služby dále budou pokračovat bez jakéhokoli narušení. Totéž platí pro certifikáty vydané s názvem DNV GL.

Cílem je, aby změna názvu právnických osob byla zaregistrována a právně účinná do konce druhého čtvrtletí roku 2021. Proces změny právního názvu bude trvat po určitou dobu, která je závislá na několika vnějsích faktorech, jako je kapacita a doba zpracování příslušnými úřady, jež mohou být v omezeném provozu v souvislosti s pandemií COVID-19.  Pokud si přejete získat další informace o změně názvu společnosti, kontaktuje svůj obvyklý kontakt v DNV. Rádi Vám poradíme s jakoukoli nejasností.