Akční plán v oblasti klimatu "Fit for 55"

Nástroje a opatření na podporu přechodu vaší společnosti na environmentální politiku

Kontaktujte nás

Jak vám můžeme pomoci?

Požádat o informace

Víte, co potřebujete?

Vyžádat si nabídku

Tato klimatická část Green Deal EU zahrnuje balíček Fit for 55, který má EU poskytnout nástroje a pravidla pro snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030. Tato nařízení spolu s našimi schopnostmi umožňují podpořit společnosti v jakémkoli kroku jejich ekologické transformace a poskytnout jim na této cestě potřebné nástroje. 

Níže jsou uvedeny některé z našich klíčových oblastí podpory, které se týkají klimatu. Obraťte se na náš tým odborníků a zjistěte, jak vás můžeme podpořit a vést při vašem ekologickém přechodu.