BRC Global Standard - Skladování a Distribuce a IFS Logistika

Kontrola nad logistikou v dodavatelském řetězci prokazuje schopnost Vaší společnosti plnit požadavky zákazníků a spotřebitelů s ohledem na problematiku jakosti, bezpečnosti a zákonnosti v oblasti potravin a nápojů.

​Na základě koncepce „náležité péče“ (schopnosti dokázat předvést, že bylo zavedeno jakékoli smysluplné opatření k zabránění nehody) zavedli evropské maloobchody specifické normy k zajištění jakosti, bezpečnosti a zákonnosti potravinářských (i nepotravinářských) výrobků pro články dodavatelského řetězce potravin a nápojů související s logistikou. Jedinečnými aspekty logistiky potravinářských a nápojových výrobků se zabývají normy určené k plnění koncepce„náležité péče“ maloobchody a její aplikace všemi účastníky dodavatelského řetězce v oblasti potravin a nápojů.

BRC (Britské konsorcium maloobchodu) Global Storage and Distribution a IFS Logistics jsou normy pro systémy řízení bezpečnosti a provozu platné pro potravinářské i nepotravinářské výrobky. Byly vytvořeny pro zajištění shody dodavatele s ohledem na stádia skladování, přepravy a distribuce, pro zajištění schopnosti maloobchodníků zaručit jakost a bezpečnost potravinářských výrobků, které prodávají.