Skip to content

Řešení zeleného a účinného dodavatelského řetězce

Uhlíková stopa výrobku odráží působení firmy na životní prostředí. Snižování emisí je přínosné pro společnost jako celek, ale má i pozitivní dopad na zisk a dobré jméno.

Klimatická změna se stala jednou z nejdůležitějších výzev pro mezinárodní společnost, podnikatelský svět i jednotlivé občany. Jedním z důvodů této změny je rostoucí vypouštění oxidu uhličitého (CO2) do ovzduší a jeho poznané důsledky na podnebí. Zjišťování množství, analýza a snižování uhlíkové stopy je klíčovým nástrojem prevence nárůstu objemu CO2.

Je mnoho důvodů, proč firmy mapují vlivy uhlíku v celém dodavatelském řetězci. Podniky si začínají uvědomovat, že dobré působení na životní prostředí může mít pozitivní vliv na jejich zisky, dobré jméno i na společnost jako celek. Zelené dodavatelské řetězce mohou snižovat náklady a být účinnější a aktivnější. Omezení podílu na globální klimatické změně je extra bonus. Znalost celkové uhlíkové stopy vaší firmy Vám umožní učinit účinné kroky ke snížení vlivu klimatické změny na činnosti Vašeho podniku a dodavatelského řetězce.

Jak Vám můžeme pomoci


Společnost DNV poskytuje prostřednictvím Řešení zeleného a účinného dodavatelského řetězce jedinečnou kombinaci manažerských, technických a ekologických odborností. Prostřednictvím naší služby zeleného a účinného dodavatelského řetězce poskytneme Vaší firmě multidisciplinární přístup, globálně řízenou místní přítomnost a nejmodernější služby vycházející z ověřených technik hodnocení.

Naše odbornost


Společnost DNV je akreditována Konvencí Spojených národů o klimatických změnách (UNFCCC) jako Určená provozní jednotka (DOE) podle Mechanismu čistého rozvoje (CDM). Byli jsme první určenou provozní jednotkou akreditovanou ve všech hlavních oborech CDM. Do konce roku 2006 jsme vyhodnotili přes 500 projektů ve všech hlavních průmyslových odvětvích ve více, než 50 zemích. Naši odborníci na klimatickou změnu mají rozsáhlé odborné zkušenosti s ověřováním a certifikací skleníkových plynů kombinované se znalostmi konkrétních odvětví. Jako přední nezávislý ověřovatel skleníkového plynu s celosvětovou působností věříme v partnerský přístup, který je přínosem pro Vás i pro Vaši organizaci.