Skip to content

EN 1090-1 - Označení CE pro ocelové nebo hliníkové konstrukční prvky

Norma je určena výrobcům ocelových nebo hliníkových konstrukčních prvků nebo jejich částí, používaných v inženýrském stavitelství. Tyto organizace musí zavést výrobní kontrolu (FPC) v souladu s normou EN 1090-1.

Upravená norma EN 1090-1:2009/EC 1-2011 Provádění hliníkových a ocelových konstrukcí Část 1: Požadavky na hodnocení shody konstrukčních prvků popisuje požadavky a způsoby doplnění označení CE, ve shodě s evropským nařízením (EU) č. 305/2011. Všichni výrobci ocelových a hliníkových konstrukcí, kteří jsou již povinni respektovat specifické požadavky stanovené pro výrobu kovových konstrukcí, sektor oceli (§11.3.4.10 z DM 14.01.2008), musí brát v úvahu u vlastních výrobků a ve výrobních závodech také zavedení označení CE podle EN 1090-1. Tato aplikace, dobrovolně volitelná již od 1. prosince 2010, se stala povinnou od 1. července 2014. Výrobce musí předběžně vyhodnotit vlastní výrobky pomocí zkoušek nebo počátečních typových výpočtů a certifikovat vlastní FPC (Factory Production Control) pomocí intervence oprávněné autority jako je DNV.

Označení CE musí mimo jiné cíleně indikovat shodu s předpokládaným účelem použití tak, jak je specifikováno v  možnostech této normy. Podle normy musí organizace, které realizují svařované ocelové nebo hliníkové konstrukce a jejich části, provádět tuto činnost ve shodě s příslušnými oddíly normy, série UNI EN ISO 3834. Vztah mezi třídami provedení těchto struktur a použitelnými normami UNI EN ISO 3834 je obsahem normy EN 1090-1. Mimo jiné se EN 1090 odvolává na další standardy označování postupu svařování a operátorů jako jsou ISO 14731, ISO 9606-1 a EN ISO 15614.

Výrobky, kterými se norma zabývá, patří mezi nejdůležitější v oblasti inženýrského stavitelství. Patří mezi ně například kovové stavební konstrukce používané při výstavbě budov, škol, úřadů a infrastruktury pozemních komunikací. Norma EN 1090-1 neobsahuje přímo normy, které upravují konstrukční řešení a výpočty vztahující se ke konstrukcím, ale přesně se na ně odvolává. Normy pro projektování a výpočty jsou obsahem příslušných částí Eurozákoníků série 3 a série 9.

Co se týká požadavků na tyto konstrukce, reference jsou obsahem normy EN 1090-2 pro ocelové konstrukce a normy EN 1090-3 pro hliníkové konstrukce. Požadavky pro vyhodnocení shody u všech typů konstrukcí jsou definovány podle jediného standardu, ať už se jedná o jednoduchou střechu velké budovy nebo mostní trám.

DNV, Notifikovaná osoba pro Nařízení o stavebních výrobcích 305/2011, má akreditaci pro výše uvedenou normu za účelem vydávání certifikátů, které výrobcům umožní opatřit své výrobky označením CE.

Poznámka: Uznání CPR – Evropské nařízení (EU) č. 305/2011 je publikováno na stránkách Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email