ISO 14001

​Certifikát ISO 14001 prokazuje, že váš systém řízení životního prostředí byl měřen proti nejlepším postupům a vyhověl standardu.

Norma ISO 14001 byla poprvé vydána v roce 1996 a revidovaná v roce 2004, a je světově nejuznávanější a nejpoužívanější normou používanou pro systémy řízení životního prostředí. Je obecná a použitelná pro všechny typy organizací, velké či malé, a to v rámci všech odvětví podnikání. ISO 14001 je založena na dvou koncepcích – koncepci neustálého zlepšování a shody se zákonnými požadavky.

Stále zelenější 

Tento standard vyžaduje, aby organizace identifikovala všechny environmentální dopady svého podnikání včetně souvisejících aspektů. Navíc definuje cíle v oblasti životního prostředí a zavádí opatření pro zlepšení výkonnosti formou zlepšování procesů v oblastech s významnou prioritou. Podobně ISO 14001 stanoví ve vaší organizaci nejlepší praxe pro aktivní řízení vlivu na životní prostředí. Až budete mít systém řízení životního prostředí certifikovaný podle ISO 14001, zkuste jít nad rámec pouhého souladu. Soustřeďte se na neustálé zlepšování.

Základní prvky normy 

Norma obsahuje základní prvky účinného systému řízení životního prostředí. Může být použita jak v oblasti služeb, tak ve výrobních odvětvích. Hlavními prvky této normy jsou:

  • environmentální politika 
  • plánování 
  • zavedení a provoz 
  • kontrola a nápravná opatření 
  • hodnocení managementem