ISO 26262 – Funkční bezpečnost silničních vozidel

Řešení specifických potřeb automobilového průmyslu v oblasti funkční bezpečnosti elektrických a/nebo elektronických systémů.

Přínosy normy ISO 26262 

Zavedení normy ISO 26262 zajišťuje, že vysoká úroveň bezpečnosti je do součástí automobilu zabudována již od samého počátku. Normu lze použít k zavedení systému řízení bezpečnosti založeného na mezinárodně uznávaných osvědčených postupech a nejnovějším přístupu k řízení rizik, což vám poskytne konkurenční výhodu. Očekává se, že výrobci automobilů budou shodu s normou ISO 26262 využívat jako prostředek pro kvalifikaci komponent a potenciálních dodavatelů E/E komponent.

Co je to norma ISO 26262?

ISO 26262 je vícedílná norma definující požadavky a poskytující pokyny pro dosažení funkční bezpečnosti systémů E/E instalovaných v silničních vozidlech. Norma ISO 26262 je považována za rámec osvědčených postupů pro dosažení funkční bezpečnosti v silničních vozidlech.

Rámec stanovený normou ISO 26262 se zabývá funkční bezpečností: 

  • Produkty: Norma vyžaduje, aby byl během životního cyklu výrobku vypracován bezpečnostní případ a uplatněna řada potvrzujících opatření. 
  • Procesy: Norma vyžaduje, aby byly v rámci systému řízení bezpečnosti zavedeny specifické procesy životního cyklu, které se řídí přístupem založeným na rizicích.

Jak Vám můžeme pomoci? 

Nabízíme řadu služeb, které pomáhají společnostem při zavádění normy ISO 26262. 

Naše služby zahrnují:  

Školení (základní)  

Naše nabídka školení zahrnuje krátké úvodní kurzy nebo odborné školení zaměřené na poskytnutí základních znalostí o účelu, aplikaci, struktuře a obsahu normy.  

Školení (pro pokročilé) 

Pokročilý kurz se zabývá jednotlivými částmi normy a zvyšuje dovednosti bezpečnostních inženýrů v různých oborech (systém, hardware, software) s ohledem na koncepty analýzy rizik a jejich zmírňování. Školení se rovněž zaměřuje na různé úrovně, např. na odborníky pod dohledem, odborníky z praxe a experty. 

Školení v oblasti řízení procesů 

Poskytujeme také školení, které se zaměřuje na kompetence v oblasti řízení procesů v rámci vytváření, plánování a monitorování procesů životního cyklu výrobků, hardwaru nebo softwaru. Kromě toho pomáháme zlepšovat specifické kompetence v oblasti zajišťování bezpečnosti pro provádění účinných konfirmačních opatření na výrobcích a procesech. 

Personální certifikace 

Pokud je jako předpoklad stanoveno školení ve spojení s praxí v oboru v různých oblastech řízení bezpečnosti, lze certifikaci personálu využít k ověření různých úrovní bezpečnostního inženýra: odborník pod dohledem, odborník v praxi a expert. Můžeme poskytnout schémata certifikace personálu a hodnocení.  

Posouzení připravenosti 

Toto posouzení určuje, do jaké míry jste v souladu s normou. Zpráva z provedené analýzy identifikuje nedostatky, které je třeba odstranit, abyste splnili požadavky normy ISO 26262. Posouzení se více než na přístup založený na certifikaci shody zaměřuje na sladění s osvědčenými postupy, což vám poskytne jasnější představu o tom, jak dosáhnout plné shody. 

Bodové hodnocení (protokol o hodnocení) 

Bodované hodnocení se zaměřuje spíše na procesy než na produkty. Bodované hodnocení vám umožní vyhodnotit úroveň vyspělosti/schopnosti vašich procesů v organizaci, abyste mohli zahájit zlepšování procesů po směru schopnosti/vyspělosti a zároveň zachovat soulad s požadavky normy ISO 26262. 

Potvrzovací opatření (ověření) 

Norma ISO 26262 vyžaduje, abyste měli zavedena potvrzovací opatření, která jsou všechna zaměřena na zajištění toho, že je u E/E součásti nebo výrobku dosaženo požadované úrovně integrity bezpečnosti. DNV - Business Assurance může poskytnout odborníky pro všechna konfirmační opatření podle normy ISO 26262. Patří mezi ně:

  • Ověřovací přezkoumání, která mají za cíl zkontrolovat shodu vybraných pracovních produktů s příslušnými požadavky normy ISO 26262.
  • Audity funkční bezpečnosti, které hodnotí implementaci procesů požadovaných pro činnosti v oblasti funkční bezpečnosti.
  • Posouzení funkční bezpečnosti, která hodnotí funkční bezpečnost dosaženou daným předmětem.
  • Na základě úrovně integrity bezpečnosti požadované pro konkrétní položku budou potvrzovací opatření prováděna s různým stupněm nezávislosti kontrolora/auditora/posuzovatele na projektu zapojeném do vývojových činností.

Viz též

  ISO 26262

ISO 26262

Download our flyer

  ISO 26262 standards page on ISO.org

ISO 26262 standards page on ISO.org

 

Praxe přechodu z iso/ts 16949:2009 na IATF 16949:2016

Přečtěte si článek

 

Zvýšení bezpečnosti vozidel díky ISO 26262

Přečtěte si článek

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář