Skip to content

ISO 50001

​Norma je použitelná pro jakoukoliv organizaci, nezávisle na velikosti a odvětví.

Norma ISO 50001 může být použita každou společností, nezávisle na její velikosti, nebo příslušnosti v rámci průmyslového odvětví, resp. odvětví služeb. Její celosvětové zaměření a použitelnost v různých sektorech vede k odhadům, že implementací této normy je možné ovlivnit až 60% světové spotřeby energie. 

Norma ISO 50001 byla zveřejněná v květnu 2011 Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO). DNV již v červnu 2011 získalo akreditaci pro tuto normu pod holandským akreditačním orgánem „Dutch Accreditation Council (RvA)“. 

Proč je certifikace podle ISO 50001 dobrá pro mé podnikání?

Certifikace podle ISO 50001 ukazuje Vašim zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům, že energetická účinnost je důležitá pro Vaše podnikání a zároveň prokazuje, že tato oblast je systematicky řízena. Silný závazek k energetické účinnosti prospěje jak životnímu prostředí tak i Vaší organizaci. Zavedení plánu pro efektivní hospodaření s energiemi pomůže Vaší společnosti:

  •  snížit emise bez negativního vlivu na provozu
  •  pokračovat ve zlepšování využití energie a produktů
  •  definovat současný stav využití energie a zdokumentovat úspory pro interní nebo externí použití
  •  aktivně řídit využití energie a náklady
  •  zlepšit reputaci u zákazníků, orgánů státní správy a partnerů
  •  zvýšit pracovní morálku

Jak postupovat dále?

Pro certifikaci třetí stranou potřebujete zavést efektivní systém energetického managementu, který bude ve shodě s požadavky normy. DNV Business Assurance je akreditovaný certifikační orgán. Poskytujeme související školení a certifikační služby pro váš systém energetického managementu. 

Vaše výhoda

Certifikát podle ISO 50001 oficiálně potvrzuje, že plníte požadavky mezinárodní normy a zároveň ukazuje Vaši snahu o efektivní hospodaření s energiemi. Implementací normy ve Vaší organizaci vytvoříte transparentní a jednodušší komunikaci v oblasti řízení energetických zdrojů. Taktéž poskytuje rámec pro podporu energetické účinnosti v celém dodavatelském řetězci.