ISO 9001

​ISO 9001 je zvláště silná v hledání a omezení chybovosti, a to jak v její prevenci tak i v identifikaci a vysledovatelnosti již vzniklých chyb. Toto snížení výskytu chyb přináší výhody z hlediska úspory nákladů.

Mezinárodně uznávaná norma ISO 9001 je normou všeobecnou. Nejedná se o normu na výrobek, ale o normu platnou pro jakékoli odvětví výroby nebo služeb. Byla vytvořena Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a jejím cílem je stanovit mezinárodní požadavky na systémy řízení jakosti.

Klíčové rysy

Norma se vztahuje na procesy v organizaci, které mají vliv na jakost. Zdůrazňuje trvalé zlepšování a spokojenost zákazníka.Hlavní články této normy jsou:

  • Systém řízení jakosti
  • Odpovědnost vedení
  • Řízení zdrojů
  • Realizace výrobku
  • Měření, analýza a zlepšování

Norma ISO 9001 byla revidována

Norma ISO 9001 prošla revizí v listopadu 2008. ISO 9001:2008 obsahuje oproti původní verzi jen drobné změny. Chcete-li se dozvědět více o aktualizacích ISO 9001:2008, sledujte tento odkaz. 

Více informací o revidované normě ISO 9001 najdete v této PowerPointové prezentaci: ISO 9001:2008: Klíčové změny a proces přechodu.