Skip to content

TickITplus - Řízení kvality softwaru

Certifikát ISO 9001 s logem TickITplus dokazuje, že váš systém řízení je v souladu s osvědčenými postupy pro řízení kvality softwaru.

Původní schéma TickIT bylo spuštěno v roce 1991 a poskytovalo certifikaci systému řízení kvality softwaru podle normy ISO 9001 s výsledkem prošel nebo neprošel. Nepřidával ani neubíral žádné formální požadavky na hodnocení z normy 9001, ale vyžadoval speciálně kvalifikované auditory spolu s podrobným návodem, jak interpretovat normu 9001 v kontextu softwaru. TickIT byl zaměřen především na vývojáře, ale odvětví IT je nyní mnohem rozmanitější.

Co je nového?

Od roku 1991 došlo v tomto odvětví k významným změnám. Systém TickITplus, který v roce 2011 nahradil TickIT, byl vyvinut s cílem tyto změny řešit prostřednictvím následujících opatření:

 • TickITplus je procesní model, který je nyní formálně založen na standardech osvědčených postupů v odvětví IT.
 • Odstupňované úrovně certifikace, takže máte k dispozici kvantifikovatelné měřítko způsobilosti vaší organizace.
 • Integrace s akreditovanou certifikací ISO 9001 s volitelným rozšířením o ISO 27001 (bezpečnost) a ISO 20000 (řízení služeb IT).
 • Plánování a hodnocení zlepšení vyžadované na všech úrovních TickITplus.

Přínosy systému TickITplus

Pro organizace:

 • Podporuje a zajišťuje neustálé zlepšování.
 • Podporuje rozvoj IT procesů, aby vyhovovaly potřebám podniku.
 • Zavádí správné procesní postupy.
 • Snižuje narušení organizace prostřednictvím integrovaného hodnocení.
 • Větší zapojení zaměstnanců organizací do hodnocení.
 • Úspora nákladů pro organizace usilující o ISO 9001 a měření vyspělosti schopností.
 • Vstupní úroveň přístupu k hodnocení způsobilosti na úrovni Foundation.

Pro zákazníky:

 • Lepší kritéria pro proces výběru dodavatele.
 • Nabízí jasný ukazatel způsobilosti a organizační vyspělosti dodavatele.
 • Umožňuje lepší řízení rizik dodavatelů.

Jak mám postupovat dál?

Pro certifikaci třetí stranou je třeba zavést účinný systém řízení kvality softwaru, který splňuje požadavky normy. Prvním krokem je vstoupit na cestu k certifikaci TickITplus.