Other sectors

Řízení rizik dle požadavků nových norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Kontakt

Máte o toto školení zájem?

Přihlásit se

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

V současné době organizace podnikají v prostředí, které je charakteristické rostoucím a komplexnejším rizikem. Společnost si postupně osvojuje stále menší toleranci v rámci selhání a každé selhání organizace je pod drobnohledem masových komunikačních prostředků, navíc se stále zpřísňují „pravidla hry“ ze strany regulačních orgánů. V novém vydání norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 jsou proto uvedené požadavky na řízení rizik. Ideální je, rizika řídit tak, aby bylo možné vzájemně je porovnávat a rozhodnout se, kde je potřebné zaměřit svou pozornost více a kde méně. Kurz řízení rizik navazuje na kurz Interpretace požadavků nových norem a představuje základy možného řízení rizik.

Cíl kurzu


Účastníci kurzu získají základní informace o tom, co je to řízení rizik, na čem je založený systémový přístup k řízení rizik. Obeznámíte se s přístupy a postupy, které budou aplikované na řízení rizik v kvalitě a životním prostředí. Pomocí praktických příkladů se při práci ve skupinách naučíte, jak identifikovat, popisovat a hodnotit rizika a jak je případně řadit. Kurz je založený na praktických zkušenostech DNV z řízení rizik v mnoha oblastech. Na tento základní kurz navazují další rozšiřující kurzy, ve kterých je možné jít více do hloubky a také do šířky tak, aby byla řízena rizika i z jiných oblastí.

Obsah kurzu


• Seznámení se se základními pojmy z oblasti řízení rizik
• Stručný úvod do problematiky rizik, efektivní řízení rizik a vysvětlení základních principů
• Pozornost bude věnována  klíčovým prvkům a postupům při řízení rizik
− příprava
− stanovení kontextu
− posuzování rizik (identifikace, analýza a hodnocení rizik)
− řízení rizik (plánování opatření, přijímání rozhodnutí a realizace opatření)
− komunikace a zpětná vazba (náčrt)
• Náčrt organizace řízení rizik, úlohy, zodpovědnost, komunikace, hlášení a eskalace hrozeb a efektivita řízení
• Diskuze 

Kurz je určený


Pro pracovníky, kteří stojí před otázkou, jak začít s řízením rizik v kvalitě a v životním prostředí tak, aby se k nim mohli přidat také rizika v bezpečnosti, při řízení projektů a tak podobně.

Kontakt

Máte o toto školení zájem?

Přihlásit se

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

Kontaktovat

Poslat email