Skip to content

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa měří emise skleníkových plynů způsobené organizací, událostí nebo produktem.

Cíl

Stále více společností zavádí strategie řízení emisí uhlíku. Uhlíkové stopy podniků nebo výrobků jsou běžně prvním krokem. Zjišťování uhlíkové stopy může být prováděno za různými účely, naplňovat různé potřeby a vyznačovat se velmi rozdílnou úrovní úsilí a finančních nákladů. Výzvou, před kterou společnosti stojí, je vytvářet kvalitní environmentální stopy, které co nejlevněji splňují dnešní potřeby, a zároveň předvídat budoucí potřeby týkající se informací o uhlíkových stopách.

Přínosy

Podnikové a produktové uhlíkové stopy vypovídají o tom, že nemůžeme řídit to, co se neměří. Kromě reakce na požadavky zainteresovaných stran nebo klientů jsou uhlíkové stopy nezbytným prvním krokem k dobrovolným snahám o snížení emisí nebo závazkům a k získání strategické pozice pro budoucí mandáty ke snižování emisí.

Co se týče výsledku, mnoho společností zjistilo, že uhlíkové stopy jim pomáhají odhalit významné příležitosti k úspoře nákladů a také příležitosti k výraznému snížení uhlíkové náročnosti jejich výrobků a služeb.

Možnosti

Společnost DNV nabízí sadu produktů a služeb pro stanovení uhlíkové stopy, které nákladově efektivně řeší firemní potřeby, včetně:

  • Uhlíkové stopy spojené s událostmi, které často musí zahrnovat nejen přímé emise, ale také emise v rámci Rozsahu 3 (např. emise související s dodavatelským řetězcem, emise z cest souvisejících s událostí, emise z ubytování souvisejícího s událostí a emise z likvidace odpadu). Věrohodná stopa události je předpokladem pro jakoukoli snahu označit událost za uhlíkově neutrální.
  • Dobrovolné firemní uhlíkové stopy, které lze přizpůsobit potřebám konkrétních okolností, a dobrovolné standardy uhlíkových stop.
  • Významní prodejci stále častěji vyžadují hodnocení otisku výrobku nebo životního cyklu (LCA) jako měřítko intenzity emisí skleníkových plynů výrobku nebo služby. Informace o LCA jsou stále častěji poskytovány spotřebitelům s cílem ovlivnit jejich nákupní chování, a proto je nezbytné, aby společnosti rozuměly podrobnostem nově vytvořených norem, jako je PAS 2050, a dodržovaly je.

Po přípravě výše uvedených typů uhlíkové stopy bude mnoho společností chtít nebo potřebovat ověřit uhlíkovou stopu třetí stranou. DNV může rovněž poskytovat služby ověření třetí stranou.

Naše zkušenosti

Na potřeby zákazníků v oblasti uhlíkové stopy reagujeme již více než deset let a od té doby spolupracujeme se společnostmi všech velikostí a ze všech částí světa, abychom nákladově efektivně uspokojili jejich velmi rozdílné potřeby v oblasti uhlíkové stopy. Stejně tak důležité je, že jsme s mnoha stejnými společnostmi spolupracovali na tom, abychom jim pomohli identifikovat a shromáždit výhody plynoucí z uhlíkové stopy, od úspory nákladů přes rozvoj značky až po dodržování předpisů. 

S rostoucím zájmem o uhlíkově neutrální výrobky a služby jsme pomohli společnostem využít výhod, které z těchto zájmů plynou, a zároveň se vyhnout velmi reálným potenciálním nástrahám neoprávněných ekologických nároků.