Vyhledatelnost v potravinovém řetězci

Norma pro vyhledatelnost v potravinovém řetězci se uplatní při dokumentaci historie nebo stanovení místa výrobku nebo příslušných složek buďto v rámci jednotlivé společnosti nebo při koordinaci systému potravinového řetězce.

​Bezpečný potravinářský výrobek je výsledkem všech procesů a manipulačních činností prováděných v průběhu celého potravinového řetězce. Vhodný systém vyhledatelnosti může pomoci vytvořit zpětnou vazbu pro zlepšení jakosti, podmínek a dodávání výrobku a tím optimalizovat související náklady. Dále napomůže vytvoření transparentních distribučních cest a zlepší účinnost dodavatelského řetězce a spolupráce mezi obchodními partnery.

Požadavky na identifikaci výrobků, které platí v případě výrobků bez GMO (geneticky modifikované organismy) a organických výrobků nebo na certifikaci původu výrobku kromě toho vyžadují bezpečný systém identifikace výrobků a spolehlivé vyhledávání informací o výrobku. V neposlední řadě je zapotřebí účinný, rychlý a přesný systém zastavování a stahování výrobků.

Co je to za normu?


Vyhledatelnost je klíčovým bodem jak potravinářské legislativy (např. Nařízení EU 178/2002) tak norem bezpečnosti potravin (např. ISO 22000).

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydává technické normy pro umožnění harmonického přístupu k systémům vyhledatelnosti v souladu s dostupnými nejlepšími postupy. Norma pro vyhledatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci ISO 22005 podává všeobecné zásady a základní požadavky na vytváření a zavádění systému.

Proč je certifikace pro můj podnik dobrá?


S certifikací vyhledatelnosti v potravinářském řetězci jsou procesy jednotlivé společnosti viditelnější a spolehlivější, umožňují podávat informace o důvěře a zodpovědnosti.