Oběhové hospodářství a recyklace

Přechod na obchodní modely oběhového hospodářství je nezbytný pro další růst a řešení požadavků udržitelnosti.

Lineární průmyslový model "těžby, výroby a likvidace" přestává být životaschopnou reakcí na rychlý růst populace, omezené zdroje, rozrůstající se urbanizaci, nedostatek vody a další trendy. Společnosti musí najít způsoby, jak oddělit ekonomickou činnost od spotřeby omezených zdrojů, vyloučit ze systému odpad a znečištění, zachovat používání výrobků a materiálů a obnovit přírodní systémy.

Přechod je nezbytný. DNV pomáhá společnostem budovat důvěru a transparentnost v rámci dodavatelských řetězců i směrem ke spotřebitelům - od digitálních řešení a norem, které zajišťují sledovatelnost, až po ekosystémy motivující k udržitelnému chování.