Proč produktová certifikace?

V moderním světě je každý obklopen výrobky. Výrobky, které nám ve většině případů usnadňují každodenní život, ale mohou také ohrožovat naše zdraví a/nebo životní prostředí.

Co kdyby náhle vzplál zdroj vašeho notebooku, dřevěná hračka, kterou vaše dítě rádo žvýká, byla jedovatá, elektrické nůžky na živý plot vám náhle uřízly prst nebo se eskalátor rozhodl jet plnou rychlostí dolů?

Naštěstí pro koncového uživatele podléhá většina výrobků pravidlům a předpisům, které tato rizika řeší a tlačí na prodejce výrobků, aby vyráběli bezpečné výrobky.

Pravidla a předpisy mohou pocházet od státního orgánu, zájmové skupiny nebo od renomovaného nezávislého orgánu. Příkladů je mnoho a mohou pocházet z jakéhokoli regionu/kontinentu světa. Společným jmenovatelem většiny těchto pravidel a předpisů je, že existuje nějaký požadavek, aby nezávislý orgán výrobek přezkoumal a vydal prohlášení o jeho shodě. To se často označuje jako certifikace výrobku nebo ověřování výrobku.

Globalizace

Není to tak dávno, co výrobci museli procházet těžkopádným procesem schvalování svých výrobků pro každou danou zemi, do které chtěli mít přístup. Procesy se lišily, stejně jako technické požadavky.

Díky tlaku průmyslu na globální obchod a snahám v rámci mezinárodní standardizace mohou nyní výrobci snížit své náklady tím, že svůj výrobek otestují a certifikují jednou pro relativně velký trh a získají jeho přijetí v mnoha zemích. Klíčovým hráčem v tomto procesu pro vás může být DNV.

Naše celosvětová síť poboček vám může pomoci, když máte výrobek, který chcete analyzovat s ohledem na různé požadavky. 

Poskytované klíčové služby

Označení CE výrobků se vztahuje na širokou škálu výrobků prodávaných nebo vyvážených do členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Provedeme vás procesem výběru příslušných pravidel a předpisů pro váš výrobek, včetně příslušných norem a specifikací, jejichž shodu musíte doložit. Můžeme provést testování nebo vám pomoci najít vhodnou laboratoř. Až budete připraveni předložit dokumentaci o shodě, profesionálně a systematicky ji prověříme.

Máte účinné postupy pro řízení kvality výroby? Projdeme je společně s vámi a zjistíme, zda je co zlepšovat.

Kontaktovat

Poslat email