Skip to content

Produktová certifikace

​Zhruba v posledním desetiletí prošla problematika shody výrobku neuvěřitelnou proměnou.

V minulosti museli výrobci procházet zdlouhavým schvalovacím procesem pro každou zemi, do které chtěli své výrobky prodávat. To se již změnilo. V dnešní době stačí výrobek certifikovat pouze jednou a certifikát shody vydaný nezávislým orgánem je v mnoha zemích uznáván.

Pro směrnice EU o výrobcích existuje specifický požadavek na označení CE. Tyto služby vám můžeme poskytnout jako oznámený subjekt.

Kontaktovat

Poslat email