Řízení dodavatelského řetězce

Řízení rizik a realizace dlouhodobých strategických cílů, zlepšování výkonnosti ESG a dosahování trvalých a udržitelných výsledků.

S transformací dodavatelských řetězců, operací a obchodních modelů je důvěra nezbytná pro řízení rizik, zajištění transakcí a nových ekosystémů. Je usnadněna digitálními technologiemi a řešeními orientovanými na chování a má zásadní význam pro pokrok v plnění cílů udržitelného rozvoje OSN a dekarbonizaci, aby bylo možné splnit Pařížskou dohodu a dokonce se přiblížit k dosažení potřebných cílů.

Stávající a nové formy zajištění jsou nezbytné k tomu, aby pomohly společnostem řídit produktová a provozní rizika a rizika dodavatelského řetězce a zároveň prokázat udržitelnou výkonnost (ESG) a přechod.