Skip to content

3 metodiky – PPAP, APQP a FMEA

Součástí požadavků kladených na dodavatele v automobilovém průmyslu je aplikace metod progresivního plánování kvality jako nástroje pro zabezpečení realizace produktu.

APQP stanovuje postupy a metodiky pro plánování kvality. Cílem FMEA je už ve fázi vývoje nového výrobku definovat všechny možné chyby související s daným výrobkem/procesem a pro potenciálně nejrizikovější chyby realizovat preventivní opatření. Cílem PPAP je zabezpečit, že organizace rozumí požadavkům zákazníka ve vztahu k specifikacím a záznamům o technickém návrhu a že proces má potenciál vyrábět výrobky tak, že budou plněny požadavky v reálném objemu výroby a při dohodnuté rychlosti výroby.​ 

Cíl kurzu


Účastníci se seznámí s postupy podle příručky APQP, se způsobem sestavení realizačního týmu pro řešení FMEA průřezově všemi dotčenými procesy v organizaci. Účastníci kurzu se naučí dvě základní metodiky aplikované pro uvolnění výrobního procesu a produktu a to podle směrnice svazu německého automobilového průmyslu VDA 2 – „zabezpečování kvality dodávek“ a podle manuálu řady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvalování dílů k výrobě“. 

Obsah kurzu


 • Plánování a definování programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (včetně metodiky pro tvorbu plánu regulace)
 • Validace výrobku a procesu
 • Zpětná vazba – posuzování a nápravná opatření
 • FMEA a její význam v systémech řízení kvality
 • Cíle a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určení míry rizika
 • Stanovení nápravných opatření a měření jejich účinností
 • Vazby na systémy řízení kvality pro automobilový průmysl
 • Výběr dodavatelů/ kvalitativní způsobilost
 • Požadavky na proces PPAP/PPF
 • Oblast použití PPAP/ PPF
 • Úrovně předkládání / volba úrovní předkládání
 • Status uvolnění
 • Dokumenty v procesu PPAP (zprávy, formuláře)
 • Zabezpečování kvality produktu v sériových dodávkách
 • Dohoda o zabezpečování kvality
 • Praktická aplikace 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří působí v automobilovém průmyslu a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci.

APQP stanovuje postupy a metodiky pro plánování kvality. Cílem FMEA je už ve fázi vývoje nového výrobku definovat všechny možné chyby související s daným výrobkem/procesem a pro potenciálně nejrizikovější chyby realizovat preventivní opatření. Cílem PPAP je zabezpečit, že organizace rozumí požadavkům zákazníka ve vztahu k specifikacím a záznamům o technickém návrhu a že proces má potenciál vyrábět výrobky tak, že budou plněny požadavky v reálném objemu výroby a při dohodnuté rychlosti výroby.​ 

Cíl kurzu


Účastníci se seznámí s postupy podle příručky APQP, se způsobem sestavení realizačního týmu pro řešení FMEA průřezově všemi dotčenými procesy v organizaci. Účastníci kurzu se naučí dvě základní metodiky aplikované pro uvolnění výrobního procesu a produktu a to podle směrnice svazu německého automobilového průmyslu VDA 2 – „zabezpečování kvality dodávek“ a podle manuálu řady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvalování dílů k výrobě“. 

Obsah kurzu


 • Plánování a definování programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (včetně metodiky pro tvorbu plánu regulace)
 • Validace výrobku a procesu
 • Zpětná vazba – posuzování a nápravná opatření
 • FMEA a její význam v systémech řízení kvality
 • Cíle a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určení míry rizika
 • Stanovení nápravných opatření a měření jejich účinností
 • Vazby na systémy řízení kvality pro automobilový průmysl
 • Výběr dodavatelů/ kvalitativní způsobilost
 • Požadavky na proces PPAP/PPF
 • Oblast použití PPAP/ PPF
 • Úrovně předkládání / volba úrovní předkládání
 • Status uvolnění
 • Dokumenty v procesu PPAP (zprávy, formuláře)
 • Zabezpečování kvality produktu v sériových dodávkách
 • Dohoda o zabezpečování kvality
 • Praktická aplikace 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří působí v automobilovém průmyslu a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email