Akademie bezpečnosti práce Milwaukee a DNV

Zveme Vás na fórum výměny zkušeností v oblasti budování bezpečnosti práce ve firmě

Inspirací pro Akademii byl silný vztah k bezpečnosti práce týmů MILWAUKEE a DNV. Bezpečnost v širokém slova smyslu je součástí DNA MILWAUKEE i DNV. Akademie bude probíhat formou pravidelných workshopových setkání věnovaných zaměstnancům útvarů BOZP, nákupu, zaměstnavatelům i zástupcům integrovaných systémů řízení. V rámci série setkání se podíváme na problematiku výběru osobních ochranných pracovních prostředků nejen z pohledu platných technických a právních požadavků, hodnocení rizik, ale také z hlediska ergonomie a optimalizace produktivity. Využijeme zkušeností auditorů a hodnotitelů systémů řízení bezpečnosti, ale i specialistů s mnohaletou praxí v oboru.

Co mohou účastníci setkání očekávat? 

Dozvíte se například:

 • Podle jakých kritérií vybírat nejlepší možné pomůcky? 
 • Jaké jsou platné technické a právní požadavky a také plánované změny?
 • Jak se vyvarovat chyb?
 • Jak efektivně řídit oblast osobních ochranných pomůcek?
 • Budou mít příležitost vyměňovat si zkušenosti a budovat vztahy s dalšími specialisty v oboru.

Věříme, že pravidelná setkání iniciovaná v rámci Akademie MILWAUKEE a DNV se stanou platformou pro výměnu zkušeností z praxe a budou mít skutečný dopad na systém bezpečnosti práce.


1. seminář na téma 

Ochrana rukou

Termín: PŘIPRAVUJEME NA PODZIM 2022
Doba trvání: 6 hodin
Místo: Praha

Témata:
 • Bezpečnost na dosah ruky
 • Kultura bezpečnosti
 • Úrazovost z pohledu pojišťoven
 • Zefektivnění nákladů OOPP
V případě zájmu o účast na workshopu, vyplňte dotazník níže. 


PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Juraj Kramara 

Přednášející za DNV

Juraj Kramara - image

Vedoucí  auditor systému managementu kontinuity činností (BC), kvality, environmentu, BOZP a hodnotitel ISRS
Více nežli  24 let praxe v oblasti certifikace a nezávislého posuzování systémů managementu
Školitel a hodnotitel v oblasti kultury bezpečnosti
Školitel a hodnotitel výkonnosti v oblasti řízení rizik Vedl desítky mezinárodních projektů založených na rizikovém přístupu a hodnocení.


Jan RusoJan Rusó

HSEQ Manager ve společnosti Mostecká montážní a.s.

Jan se v BOZP a PO pohybuje již 27 let a dá se říct, že práce je i jeho velkým koníčkem. Prošel firmami jako Chemopetrol, dnešní ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Lovochemie a.s., a následně vedl expertní skupinu BOZP Agrofertu, kde sjednotil standardy v oblasti OOPP. Mimo jiné je také členem ZÚBOZ, Komory BOZP a PO ČR nebo také Svazu Chemického Průmyslu.


Business1Lukáš Mihula

Business Development Manager OOPP Milwaukee Czechia

Lukáš po vystudování vysoké školy žil 4 roky v Kanadě a po návratu vede projekt americké firmy Milwaukee v zavedení inovativních ochranných prostředků na našem území. BOZP je skutečně v DNA Milwaukee. Hlavním cílem této společnosti je minimalizovat nebezpečí na pracovištích nahrazováním kabelových, pneumatických a benzinových strojů, stroji akumulátorovými. Milwaukee neúnavně hledá a vyvíjí nové technologie na zabezpečení ochrany při práci.


Radek BartusekRadek Bartušek

Obchodní ředitel HOLOUBEK PROTECT a.s.

Radek ještě před absolvováním na Technické univerzitě v Liberci (obor Podniková ekonomika) nastoupil do reklamní agentury GEKKO PROMOTION s.r.o., kde se zabýval převážně prodejem reklamního textilu. V roce 2005 byl přijat na pozici vedoucího obchodního střediska barev a chemie do společnosti ŘEMPO HOLOUBEK a.s. (od roku 2012 – HOLOUBEK PROTECT a.s.), ve které se postupně vypracoval až na pozici obchodního ředitele. Tuto pozici zastává od roku 2008. Má odpovědnost za řízení a následné výsledky velkoobchodních poboček po ČR (Pardubice, Brno, Dubí, Hradec Králové). Holoubek Protect se zabývá převážně prodejem osobních ochranných pracovních pomůcek, ale i dalšími potřebami pro firmy jako jsou drogérie, technické plasty, barvy, technické pryže, čalounické potřeby a další.


 Další připravované workshopy budou na téma Ochrana očí, Práce ve výškách.

Inspirací pro Akademii byl silný vztah k bezpečnosti práce týmů MILWAUKEE a DNV. Bezpečnost v širokém slova smyslu je součástí DNA MILWAUKEE i DNV. Akademie bude probíhat formou pravidelných workshopových setkání věnovaných zaměstnancům útvarů BOZP, nákupu, zaměstnavatelům i zástupcům integrovaných systémů řízení. V rámci série setkání se podíváme na problematiku výběru osobních ochranných pracovních prostředků nejen z pohledu platných technických a právních požadavků, hodnocení rizik, ale také z hlediska ergonomie a optimalizace produktivity. Využijeme zkušeností auditorů a hodnotitelů systémů řízení bezpečnosti, ale i specialistů s mnohaletou praxí v oboru.

Co mohou účastníci setkání očekávat? 

Dozvíte se například:

 • Podle jakých kritérií vybírat nejlepší možné pomůcky? 
 • Jaké jsou platné technické a právní požadavky a také plánované změny?
 • Jak se vyvarovat chyb?
 • Jak efektivně řídit oblast osobních ochranných pomůcek?
 • Budou mít příležitost vyměňovat si zkušenosti a budovat vztahy s dalšími specialisty v oboru.

Věříme, že pravidelná setkání iniciovaná v rámci Akademie MILWAUKEE a DNV se stanou platformou pro výměnu zkušeností z praxe a budou mít skutečný dopad na systém bezpečnosti práce.


1. seminář na téma 

Ochrana rukou

Termín: PŘIPRAVUJEME NA PODZIM 2022
Doba trvání: 6 hodin
Místo: Praha

Témata:
 • Bezpečnost na dosah ruky
 • Kultura bezpečnosti
 • Úrazovost z pohledu pojišťoven
 • Zefektivnění nákladů OOPP
V případě zájmu o účast na workshopu, vyplňte dotazník níže. 


PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Juraj Kramara 

Přednášející za DNV

Juraj Kramara - image

Vedoucí  auditor systému managementu kontinuity činností (BC), kvality, environmentu, BOZP a hodnotitel ISRS
Více nežli  24 let praxe v oblasti certifikace a nezávislého posuzování systémů managementu
Školitel a hodnotitel v oblasti kultury bezpečnosti
Školitel a hodnotitel výkonnosti v oblasti řízení rizik Vedl desítky mezinárodních projektů založených na rizikovém přístupu a hodnocení.


Jan RusoJan Rusó

HSEQ Manager ve společnosti Mostecká montážní a.s.

Jan se v BOZP a PO pohybuje již 27 let a dá se říct, že práce je i jeho velkým koníčkem. Prošel firmami jako Chemopetrol, dnešní ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Lovochemie a.s., a následně vedl expertní skupinu BOZP Agrofertu, kde sjednotil standardy v oblasti OOPP. Mimo jiné je také členem ZÚBOZ, Komory BOZP a PO ČR nebo také Svazu Chemického Průmyslu.


Business1Lukáš Mihula

Business Development Manager OOPP Milwaukee Czechia

Lukáš po vystudování vysoké školy žil 4 roky v Kanadě a po návratu vede projekt americké firmy Milwaukee v zavedení inovativních ochranných prostředků na našem území. BOZP je skutečně v DNA Milwaukee. Hlavním cílem této společnosti je minimalizovat nebezpečí na pracovištích nahrazováním kabelových, pneumatických a benzinových strojů, stroji akumulátorovými. Milwaukee neúnavně hledá a vyvíjí nové technologie na zabezpečení ochrany při práci.


Radek BartusekRadek Bartušek

Obchodní ředitel HOLOUBEK PROTECT a.s.

Radek ještě před absolvováním na Technické univerzitě v Liberci (obor Podniková ekonomika) nastoupil do reklamní agentury GEKKO PROMOTION s.r.o., kde se zabýval převážně prodejem reklamního textilu. V roce 2005 byl přijat na pozici vedoucího obchodního střediska barev a chemie do společnosti ŘEMPO HOLOUBEK a.s. (od roku 2012 – HOLOUBEK PROTECT a.s.), ve které se postupně vypracoval až na pozici obchodního ředitele. Tuto pozici zastává od roku 2008. Má odpovědnost za řízení a následné výsledky velkoobchodních poboček po ČR (Pardubice, Brno, Dubí, Hradec Králové). Holoubek Protect se zabývá převážně prodejem osobních ochranných pracovních pomůcek, ale i dalšími potřebami pro firmy jako jsou drogérie, technické plasty, barvy, technické pryže, čalounické potřeby a další.


 Další připravované workshopy budou na téma Ochrana očí, Práce ve výškách.