Skip to content

Identifikace rizik

​Metoda identifikace procesů a rizik nám pomáhá zjistit, jak odhalit rizika a slabá místa v podnikových procesech a jak mít rizika pod kontrolou.

Cíl kurzu


Účastníci se seznámí se zásadami managementu rizik a s univerzálně použitelnou metodou IDENTIFIKACE PROCESŮ A RIZIK (IPR).  

Obsah


 • Získat podklady pro rozhodování managementu CO a PROČ je třeba změnit a zároveň návod JAK z dnešních problémů udělat konkurenční výhodu pro zítřek
 • Podnikový systém řízení rizik
 • Metoda IPR – systematické hodnocení podniku, podnikového řízení a procesů
 • Postup odhalování potenciálních rizikových procesů a příčin, které se podílejí nebo mohou podílet na vzniku selhání, snížení kvality hlavních organizačních nebo provozních pro­cesů, výkonnosti, efektivity, spolehlivosti, bezpečnosti, produktivity
 • Spolehlivost lidského činitele
 • Zaměření na kořenové (primární) příčiny a jejich vzájemnou součinnost a synergii
 • Klasifikace identifikovaných rizik podle závažnosti a urgentnosti potřebných změn
 • Navrhování potřebných nápravných a preventivních opatření, příprava změnových projektů, komunikace se zaměstnanci, implementace nápravných a preventivních opatření
 • Využívání metody IPR jako nástroje podnikového řízení 

Pro koho je kurz určen?


Manažerům (vrcholovým a středním), majitelům firem, auditorům, poradcům, pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, controlingu, managementu kvality, bezpečnosti. 

 

Cíl kurzu


Účastníci se seznámí se zásadami managementu rizik a s univerzálně použitelnou metodou IDENTIFIKACE PROCESŮ A RIZIK (IPR).  

Obsah


 • Získat podklady pro rozhodování managementu CO a PROČ je třeba změnit a zároveň návod JAK z dnešních problémů udělat konkurenční výhodu pro zítřek
 • Podnikový systém řízení rizik
 • Metoda IPR – systematické hodnocení podniku, podnikového řízení a procesů
 • Postup odhalování potenciálních rizikových procesů a příčin, které se podílejí nebo mohou podílet na vzniku selhání, snížení kvality hlavních organizačních nebo provozních pro­cesů, výkonnosti, efektivity, spolehlivosti, bezpečnosti, produktivity
 • Spolehlivost lidského činitele
 • Zaměření na kořenové (primární) příčiny a jejich vzájemnou součinnost a synergii
 • Klasifikace identifikovaných rizik podle závažnosti a urgentnosti potřebných změn
 • Navrhování potřebných nápravných a preventivních opatření, příprava změnových projektů, komunikace se zaměstnanci, implementace nápravných a preventivních opatření
 • Využívání metody IPR jako nástroje podnikového řízení 

Pro koho je kurz určen?


Manažerům (vrcholovým a středním), majitelům firem, auditorům, poradcům, pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, controlingu, managementu kvality, bezpečnosti. 

 

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email