Skip to content

Interní auditor bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2022

Jedním z důležitých požadavků normy ISO/IEC 27001:2022 je pravidelné provádění interních auditů.

Interní auditoři prověřují, zda celý systém řízení bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je účelně zaveden a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace.

Obsah kurzu

 • Seznámení se souborem norem ISO/IEC 27000 a vysvětlení vztahu mezi nimi
 • Posuzování rizik (Risk Assessment)
 • Stručný výklad požadavků ISO/IEC 27001:2022 a terminologie
 • Změny v normě oproti předešlé revizi ISO/IEC 27001:2013
 • Implementace ISMS (manažerského systému bezpečnosti informací)
 • Účel provádění interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na provedení auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu provedení interního auditu
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Provedení závěrečného testu, vyhodnocení závěrečného testu 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost pro provádění interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO/IEC 27001:2022, s procesem posuzování rizik (Risk Assessment), který je základním prvkem této normy, a s jeho přínosy.  Seznámí se také s procesem implementace ISMS, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provedení auditu setkat.

Jazyk a typ kurzu: 

Online kurz v českém jazyce

Pro koho je kurz určen?

Všem, kteří chtějí získat kvalifikaci interního auditora nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.

Cena kurzu: 

CZK 9588,- bez DPH. / Eur 395,- bez DPH.

Interní auditoři prověřují, zda celý systém řízení bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je účelně zaveden a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace.

Obsah kurzu

 • Seznámení se souborem norem ISO/IEC 27000 a vysvětlení vztahu mezi nimi
 • Posuzování rizik (Risk Assessment)
 • Stručný výklad požadavků ISO/IEC 27001:2022 a terminologie
 • Změny v normě oproti předešlé revizi ISO/IEC 27001:2013
 • Implementace ISMS (manažerského systému bezpečnosti informací)
 • Účel provádění interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na provedení auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu provedení interního auditu
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Provedení závěrečného testu, vyhodnocení závěrečného testu 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost pro provádění interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO/IEC 27001:2022, s procesem posuzování rizik (Risk Assessment), který je základním prvkem této normy, a s jeho přínosy.  Seznámí se také s procesem implementace ISMS, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provedení auditu setkat.

Jazyk a typ kurzu: 

Online kurz v českém jazyce

Pro koho je kurz určen?

Všem, kteří chtějí získat kvalifikaci interního auditora nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.

Cena kurzu: 

CZK 9588,- bez DPH. / Eur 395,- bez DPH.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email