Interní auditor dle IATF 16949:2016

Technická specifikace IATF 16949:2016 sjednocuje celosvětové požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu (členové IATF). Jedním z požadavků této specifikace je vykonávání interních auditů. Interní auditor je zodpovědný za prověření souladu systému řízení kvality s požadavky normy a též zhodnocení efektivnosti zavedeného systému. Přínosem interních auditů by mělo být především vyhledávání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Interní auditoři též bývají nástrojem pro zvyšování povědomí o systémech řízení kvality ve společnosti.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy IATF 16949:2016 a pochopí vztah k normě ISO 9001. Pochopí a naučí se používat procesní přístup při auditování v automobilovém průmyslu, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat. 

 

Obsah kurzu

• Vztah IATF 16949 k normě ISO 9001 
• IATF16949 – záměr a strategie, přístup jednotlivých automobilových zákazníků
• Specifické požadavky zákazníka, jejich význam a uplatňování v IATF 16949
• Následné publikace IATF k IATF 16949
• Procesní přístup k auditování
• Používaná terminologie a definice
• Požadavky IATF 16949 nad rámec normy ISO 9001
• Případové studie zaměřené na znalost požadavků IATF 16949
• Formulace zjištění z auditu, správná klasifikace zjištění
• Prezentace zkušeností pro efektivní vedení auditu
• Řešení konkrétních modelových situací
• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu 

Kurz je určený

Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v automobilovém průmyslu. 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy IATF 16949:2016 a pochopí vztah k normě ISO 9001. Pochopí a naučí se používat procesní přístup při auditování v automobilovém průmyslu, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat. 

 

Obsah kurzu

• Vztah IATF 16949 k normě ISO 9001 
• IATF16949 – záměr a strategie, přístup jednotlivých automobilových zákazníků
• Specifické požadavky zákazníka, jejich význam a uplatňování v IATF 16949
• Následné publikace IATF k IATF 16949
• Procesní přístup k auditování
• Používaná terminologie a definice
• Požadavky IATF 16949 nad rámec normy ISO 9001
• Případové studie zaměřené na znalost požadavků IATF 16949
• Formulace zjištění z auditu, správná klasifikace zjištění
• Prezentace zkušeností pro efektivní vedení auditu
• Řešení konkrétních modelových situací
• Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu 

Kurz je určený

Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v automobilovém průmyslu. 

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email