Interní auditor dle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Interní audity integrovaného systému řízení představují nejúčelnější formu provádění interních auditů a přispívají ke komplexnímu zvyšování efektivnosti systému managementu firmy.

Obsah kurzu: 

 • seznámení se se souborem norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018
 • vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné a specifické požadavky
 • základní principy systému řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zásady integrace celého systému
 • výklad integrovaných požadavků
 • legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a legislativa životního prostředí
 • základy metrologie
 • účel provádění interních auditů
 • plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • příprava na provedení auditu, sestavení kontrolního seznamu
 • výklad postupu provádění interního auditu
 • zjištění z auditu
 • dokumentace výsledků auditu
 • vypracování zprávy z auditu
 • řešení neshod
 • úloha a role interního auditora
 • schopnosti pro efektivní vedení auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • provedení závěrečného testu, vyhodnocení testu

Další výhody kurzu:

 • Přístup ke školícím materiálům, rozšířených o mimořádné postřehy z analýz naší databáze, která zahŕňuje miliony zjištění z auditů vykonaných po celým světe
 • Získáte bezplatný přístup k našemu online nástroji sebehodnocení, kde můžete rychle praktikovat své poznatky a stejně tak změřit výkonnost své organizace v závislosti podle konkrétní normy manažerského systému řízení

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních auditů tím, že:
 • se podrobně seznámí s požadavky norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018
 • pochopí 8 zásad řízení kvality
 • pochopí přínosy integrovaného systému řízení
 • získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a auditu
 • pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provádění auditu setkat

Kurz je určený

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsah kurzu: 

 • seznámení se se souborem norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018
 • vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné a specifické požadavky
 • základní principy systému řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zásady integrace celého systému
 • výklad integrovaných požadavků
 • legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a legislativa životního prostředí
 • základy metrologie
 • účel provádění interních auditů
 • plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • příprava na provedení auditu, sestavení kontrolního seznamu
 • výklad postupu provádění interního auditu
 • zjištění z auditu
 • dokumentace výsledků auditu
 • vypracování zprávy z auditu
 • řešení neshod
 • úloha a role interního auditora
 • schopnosti pro efektivní vedení auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • provedení závěrečného testu, vyhodnocení testu

Další výhody kurzu:

 • Přístup ke školícím materiálům, rozšířených o mimořádné postřehy z analýz naší databáze, která zahŕňuje miliony zjištění z auditů vykonaných po celým světe
 • Získáte bezplatný přístup k našemu online nástroji sebehodnocení, kde můžete rychle praktikovat své poznatky a stejně tak změřit výkonnost své organizace v závislosti podle konkrétní normy manažerského systému řízení

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních auditů tím, že:
 • se podrobně seznámí s požadavky norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018
 • pochopí 8 zásad řízení kvality
 • pochopí přínosy integrovaného systému řízení
 • získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a auditu
 • pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provádění auditu setkat

Kurz je určený

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář