Interní auditor integrovaného systému podle ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 a ISO 45001: 2018

Interní audity integrovaného systému řízení představují nejúčelnější formu provádění interních auditů a přispívají ke komplexnímu zvyšování efektivnosti systému managementu firmy.

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních auditů tím, že:

• se podrobně seznámí s požadavky norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015,
   ISO 45001: 2018
 • pochopí 8 zásad řízení kvality
 • pochopí přínosy integrovaného systému řízení
 • získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a auditu
 • pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky,
   se kterými se mohou při provádění auditu setkat


Obsah kurzu:

• seznámení se se souborem norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO
   45001: 2018
 • vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné a specifické požadavky
 • základní principy systému řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a
   ochrany zdraví při práci
 • zásady integrace celého systému
 • výklad integrovaných požadavků
 • legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a legislativa životního
   prostředí
 • základy metrologie
 • účel provádění interních auditů
 • plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • příprava na provedení auditu, sestavení kontrolního seznamu
 • výklad postupu provádění interního auditu
 • zjištění z auditu
 • dokumentace výsledků auditu
 • vypracování zprávy z auditu
 • řešení neshod
 • úloha a role interního auditora
 • schopnosti pro efektivní vedení auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • provedení závěrečného testu, vyhodnocení testu


Kurz je určen:

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních auditů tím, že:

• se podrobně seznámí s požadavky norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015,
   ISO 45001: 2018
 • pochopí 8 zásad řízení kvality
 • pochopí přínosy integrovaného systému řízení
 • získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a auditu
 • pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky,
   se kterými se mohou při provádění auditu setkat


Obsah kurzu:

• seznámení se se souborem norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO
   45001: 2018
 • vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné a specifické požadavky
 • základní principy systému řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a
   ochrany zdraví při práci
 • zásady integrace celého systému
 • výklad integrovaných požadavků
 • legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a legislativa životního
   prostředí
 • základy metrologie
 • účel provádění interních auditů
 • plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • příprava na provedení auditu, sestavení kontrolního seznamu
 • výklad postupu provádění interního auditu
 • zjištění z auditu
 • dokumentace výsledků auditu
 • vypracování zprávy z auditu
 • řešení neshod
 • úloha a role interního auditora
 • schopnosti pro efektivní vedení auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • provedení závěrečného testu, vyhodnocení testu


Kurz je určen:

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email