Interní auditor podle požadavků normy ISO 9001: 2015

Jednou z důležitých požadavků normy ISO 9001: 2015 je pravidelné provádění interních auditů.

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) k provádění interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 9001: 2015, pochopí 7 principů managementu jakosti, procvičí si přípravu a vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provádění auditu setkat.

Popis kurzu:

Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda je systém managementu jakosti v souladu s požadavky normy, zda je zaveden efektivní a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Dalším úkolem auditorů je rozšiřování povědomí kvality ve firmě.

Obsah kurzu:

• Seznámení se souborem norem ISO 9000 a vysvětlení vztahu mezi nimi
• Stručný výklad požadavků normy ISO 9001: 2015 a používané terminologie
• Účel provádění interních auditů
• Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
• Příprava na provedení auditu, vypracování kontrolního seznamu
• Výklad postupu provedení interního auditu
• Formulace zjištění z auditu
• Řešení zjištěných neshod
• Úloha a přínos interního auditora
• Procvičení efektivního vedení auditu
• Psychologické aspekty auditu
• Řešení cvičení
• Provedení závěrečného testu

Kurz je určen:

Pro pracovníky v oblasti kvality, kteří chtějí získat kvalifikaci na účinné provádění interních auditů podle normy ISO 9001: 2015

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) k provádění interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 9001: 2015, pochopí 7 principů managementu jakosti, procvičí si přípravu a vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provádění auditu setkat.

Popis kurzu:

Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda je systém managementu jakosti v souladu s požadavky normy, zda je zaveden efektivní a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Dalším úkolem auditorů je rozšiřování povědomí kvality ve firmě.

Obsah kurzu:

• Seznámení se souborem norem ISO 9000 a vysvětlení vztahu mezi nimi
• Stručný výklad požadavků normy ISO 9001: 2015 a používané terminologie
• Účel provádění interních auditů
• Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
• Příprava na provedení auditu, vypracování kontrolního seznamu
• Výklad postupu provedení interního auditu
• Formulace zjištění z auditu
• Řešení zjištěných neshod
• Úloha a přínos interního auditora
• Procvičení efektivního vedení auditu
• Psychologické aspekty auditu
• Řešení cvičení
• Provedení závěrečného testu

Kurz je určen:

Pro pracovníky v oblasti kvality, kteří chtějí získat kvalifikaci na účinné provádění interních auditů podle normy ISO 9001: 2015

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email