Interní auditor systému řízení kvality dle ISO 9001:2015, akreditovaný IRCA

Kurz je akreditovaný organizací IRCA (International Register of Certificated Auditors – Mezinárodní registr certifikovaných auditorů).​

Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2015 je pravidelné provádění interních auditů. Interní auditor je odpovědný za prověření souladu systému managementu kvality s požadavky normy a zhodnocení efektivity zavedeného systému. Přínosem interních auditů by mělo být především vyhledávání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Interní auditoři také bývají nástrojem pro zvyšování povědomí o systémech managementu kvality ve společnosti. 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají odbornou kvalifikaci pro vykonávání interních auditů, seznámí se s požadavky normy, budou jim vysvětleny principy managementu jakosti a jeho přínosy. Účastníci mohou prodiskutovat své zkušenosti z praxe. Auditorské dovednosti budou během kurzu procvičeny na modelových situacích, kdy si účastníci vyzkouší způsob vedení auditu. Akreditovaný kurz je navíc zárukou toho, že se do něj promítnou zkušenosti z různých organizací. 

Obsah kurzu

 • Vysvětlení úlohy a role interního auditora 
 • Stručný výklad požadavků ISO 9001 a terminologie 
 • Účel provádění interních auditů 
 • Plánování interních auditů a sestavování programu interních auditů 
 • Výklad postupu provádění interního auditu 
 • Klasifikace zjištění z interního auditu, dokumentace výsledků z auditu 
 • Vypracování zprávy z auditu 
 • Předání zkušeností pro efektivní vedení auditu 
 • Psychologické aspekty auditu 
 • Řešení konkrétních modelových situací 
 • Vykonání závěrečného testu s následným vydáním akreditovaného certifikátu 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat odbornou kvalifikaci a způsobilost pro vedení interních auditů. 

Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2015 je pravidelné provádění interních auditů. Interní auditor je odpovědný za prověření souladu systému managementu kvality s požadavky normy a zhodnocení efektivity zavedeného systému. Přínosem interních auditů by mělo být především vyhledávání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Interní auditoři také bývají nástrojem pro zvyšování povědomí o systémech managementu kvality ve společnosti. 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají odbornou kvalifikaci pro vykonávání interních auditů, seznámí se s požadavky normy, budou jim vysvětleny principy managementu jakosti a jeho přínosy. Účastníci mohou prodiskutovat své zkušenosti z praxe. Auditorské dovednosti budou během kurzu procvičeny na modelových situacích, kdy si účastníci vyzkouší způsob vedení auditu. Akreditovaný kurz je navíc zárukou toho, že se do něj promítnou zkušenosti z různých organizací. 

Obsah kurzu

 • Vysvětlení úlohy a role interního auditora 
 • Stručný výklad požadavků ISO 9001 a terminologie 
 • Účel provádění interních auditů 
 • Plánování interních auditů a sestavování programu interních auditů 
 • Výklad postupu provádění interního auditu 
 • Klasifikace zjištění z interního auditu, dokumentace výsledků z auditu 
 • Vypracování zprávy z auditu 
 • Předání zkušeností pro efektivní vedení auditu 
 • Psychologické aspekty auditu 
 • Řešení konkrétních modelových situací 
 • Vykonání závěrečného testu s následným vydáním akreditovaného certifikátu 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat odbornou kvalifikaci a způsobilost pro vedení interních auditů. 

Kontaktovat

Poslat email

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář