Kurz SIX SIGMA

Slovo “sigma” označuje písmeno řecké abecedy, které se používá na vyjádření míry proměnlivosti veličiny. Úroveň Sigma ukazuje s jakou pravděpodobností se v procesu vyskytne chyba. Vyšší úrovně kvality Sigma představují procesy, při kterých dojde s menší pravděpodobností k chybě, způsobující nenaplnění požadavků zákazníka.

Cíl kurzu

Obeznámit se s metodikou Six Sigma a s jejími nástroji pro zlepšení výkonnosti podniku. 

Obsah kurzu

 • Co je Six Sigma (historie, účel, klíčové pojmy, vysvětlení principů Six Sigma)
 • Návrh procesů a jejich klasifikace (sestavení procesní mapy)
 • Definování výstupů klíčových procesů a měření výkonnosti
 • Zlepšování procesů (DMAIC)
 • Výběr vhodných Six Sigma projektů
 • Základní metody a nástroje Six Sigma (QFD, FMEA, SPC, MSA, diagram příčin a následků, DOE)
 • Aplikace metody Six Sigma (definování organizační struktury a úloh v rámci Six Sigma projektů)
 • Praktické cvičení 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Cíl kurzu

Obeznámit se s metodikou Six Sigma a s jejími nástroji pro zlepšení výkonnosti podniku. 

Obsah kurzu

 • Co je Six Sigma (historie, účel, klíčové pojmy, vysvětlení principů Six Sigma)
 • Návrh procesů a jejich klasifikace (sestavení procesní mapy)
 • Definování výstupů klíčových procesů a měření výkonnosti
 • Zlepšování procesů (DMAIC)
 • Výběr vhodných Six Sigma projektů
 • Základní metody a nástroje Six Sigma (QFD, FMEA, SPC, MSA, diagram příčin a následků, DOE)
 • Aplikace metody Six Sigma (definování organizační struktury a úloh v rámci Six Sigma projektů)
 • Praktické cvičení 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email