Skip to content

Lead Implementer ISO/IEC 27001:2022

Jedním z důležitých požadavků normy ISO/IEC 27001:2022 je pravidelné vykonávání interních auditů.

Interní auditoři prověřují, zda celý systém řízení bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je účelně zavedený a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. 

Obsah kurzu

 • Vysvětlení postupů praktického zavedení požadavků normy ISO/IEC 27001:2022
 • Přístupy ke stanovení dlouhodobých cílů bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti
 • Postupu účelného posouzení a zvládání rizik s využitím rizikových scénářů
 • Účelné a účinné prosazování vhodných opatření bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti
 • Postupy zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů a jiných mimořádných situací
 • Postup sledování účinnosti opatření bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti a plánování jejich zlepšování
 • Praktické příklady a ukázky realizace možných řešení

Cíl kurzu: 

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro návrh a zavádění systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle současných požadavků a s ohledem na existující dobrou praxi. Během školení se seznámí s postupy, jak účelně plánovat zavedení ISMS pomocí vhodných postupů posouzení a ošetření rizik, které vychází s možného ohrožení dlouhodobých cílů bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti. Významná pozornost je věnována i metodám účinné realizace opatření bezpečnosti informací a jejich vzájemné provázanosti. Důležitou součástí školení je i oblast sledování, zda je systém řízení bezpečnosti informací i jeho opatření účinná a dostatečně výkonná.


Kurz je určený

Pro všechny odborníky bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost spojenou s účelným řízením bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti.

Interní auditoři prověřují, zda celý systém řízení bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je účelně zavedený a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. 

Obsah kurzu

 • Vysvětlení postupů praktického zavedení požadavků normy ISO/IEC 27001:2022
 • Přístupy ke stanovení dlouhodobých cílů bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti
 • Postupu účelného posouzení a zvládání rizik s využitím rizikových scénářů
 • Účelné a účinné prosazování vhodných opatření bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti
 • Postupy zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů a jiných mimořádných situací
 • Postup sledování účinnosti opatření bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti a plánování jejich zlepšování
 • Praktické příklady a ukázky realizace možných řešení

Cíl kurzu: 

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro návrh a zavádění systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle současných požadavků a s ohledem na existující dobrou praxi. Během školení se seznámí s postupy, jak účelně plánovat zavedení ISMS pomocí vhodných postupů posouzení a ošetření rizik, které vychází s možného ohrožení dlouhodobých cílů bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti. Významná pozornost je věnována i metodám účinné realizace opatření bezpečnosti informací a jejich vzájemné provázanosti. Důležitou součástí školení je i oblast sledování, zda je systém řízení bezpečnosti informací i jeho opatření účinná a dostatečně výkonná.


Kurz je určený

Pro všechny odborníky bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost spojenou s účelným řízením bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář