Nová norma ISO 45001 a její integrace do systémů řízení

Nová norma ISO 45001 nahrazuje původní standard OHSAS 18001. Svou strukturou a požadavky navazuje na již revidované normy ISO 9001 a ISO 14001. Vzniká tak nová možnost integrace a zjednodušení a zefektivnění integrovaných systémů řízení v podnicích, které je využívají. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace.

Cíl kurzu


Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů dle normy ISO 45001:2018. Získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a provádění auditu dle ISO 45001, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávaní auditu setkat.

Obsah kurzu


 • Hlavní změny v ISO 45001 oproti OHSAS 18001,
 • Detailní seznámení se s požadavky normy ISO 45001,
 • Integrace ISO 45001 do systém aplikovaných dle norem ISO 9001 a ISO 14001,
 • Účel vykonávání interních auditů,
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu,
 • Příprava na vykonání auditu ISO 45001 a integrovaného auditu,
 • Úloha interního auditora,
 • Schopnosti pro efektivní vedení auditu,
 • Psychologické aspekty auditu,
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu.

Pro koho je kurz určen?


Toto školení je určeno každému, kdo se podílí na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému řízení BOZP ve firmě nebo na zlepšení integrovaného systému řízení. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci  a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v oblasti BOZP.

Cíl kurzu


Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů dle normy ISO 45001:2018. Získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a provádění auditu dle ISO 45001, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávaní auditu setkat.

Obsah kurzu


 • Hlavní změny v ISO 45001 oproti OHSAS 18001,
 • Detailní seznámení se s požadavky normy ISO 45001,
 • Integrace ISO 45001 do systém aplikovaných dle norem ISO 9001 a ISO 14001,
 • Účel vykonávání interních auditů,
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu,
 • Příprava na vykonání auditu ISO 45001 a integrovaného auditu,
 • Úloha interního auditora,
 • Schopnosti pro efektivní vedení auditu,
 • Psychologické aspekty auditu,
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu.

Pro koho je kurz určen?


Toto školení je určeno každému, kdo se podílí na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému řízení BOZP ve firmě nebo na zlepšení integrovaného systému řízení. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci  a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v oblasti BOZP.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email