Other sectors

Požadavky IATF 16949:2016 pro Interní auditory kvality – školení pro stávající „automotive“ auditory

IATF 16949:2016 DNV GL

Technické specifikace IATF 16949:2016 sjednocují celosvětové požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu (členů IATF). Jedním z požadavků této specifikace je vykonávání interních auditů.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů kvality, podrobně se seznámí s požadavky normy IATF 16949:2016 a pochopí vztah k normě ISO 9001. Pochopí a naučí se používat procesní přístup při auditování v automobilovém průmyslu, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.


Obsah kurzu

• Základní informace o strategii přechodu z původní ISO/TS 16949 k IATF 16949:2016
• Informace o aktuálních certifikačních pravidlech IATF, dokument „Pokyny pro certifikaci v automobil. průmyslu podle IATF“
• High Level Structure IATF 16949 a vztah k normě ISO 9001:2015
• Risk based thinking- uvažování založené na rizicích, identifikace a řízení rizik, auditovatelné požadavky týkající se rizik
• Kontext organizace, strategické směování organizace
• Změny v požadavcích v porovnání s normou ISO/TS 16949
• Praktická cvičení a příklady z praxe


Kurz je určený

Pro stávající interní (praktikující) ISO/TS auditory, kteř chtějí získat anebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů kvality v automobilovém průmyslu podle aktuální IATF 16949:2016.

Délka kurzu:

2 dny

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů kvality, podrobně se seznámí s požadavky normy IATF 16949:2016 a pochopí vztah k normě ISO 9001. Pochopí a naučí se používat procesní přístup při auditování v automobilovém průmyslu, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.


Obsah kurzu

• Základní informace o strategii přechodu z původní ISO/TS 16949 k IATF 16949:2016
• Informace o aktuálních certifikačních pravidlech IATF, dokument „Pokyny pro certifikaci v automobil. průmyslu podle IATF“
• High Level Structure IATF 16949 a vztah k normě ISO 9001:2015
• Risk based thinking- uvažování založené na rizicích, identifikace a řízení rizik, auditovatelné požadavky týkající se rizik
• Kontext organizace, strategické směování organizace
• Změny v požadavcích v porovnání s normou ISO/TS 16949
• Praktická cvičení a příklady z praxe


Kurz je určený

Pro stávající interní (praktikující) ISO/TS auditory, kteř chtějí získat anebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů kvality v automobilovém průmyslu podle aktuální IATF 16949:2016.

Délka kurzu:

2 dny

Kontaktovat

Poslat email