Řízení firemních inovací

Dobře uchopený a organizovaný inovační apetit organizace pomůže dosáhnout vyšší přidanou hodnotou pro zákazníka, zvýšit produktivitu, snížit rizika pracovních úrazů, nebo dosáhnout nákladových úspor.

Cíl kurzu: 

Kurz je zaměřen na dosažení přechodu od organizace s inovacemi k inovativní organizaci. Účastníci si osvojí postupy, nástroje a procesy řízení inovací a aktivátory očekávaných postojů podle postupů odvozených od mezinárodní normy ISO 56 002.

Obsah:

 • Inovační leadership
 • Provázání inovačních plánů se strategií firmy, nástroje pro využití kultury firmy, motivace, leadership
 • Infrastruktura pro úspěšné řízení inovací
 • Inventura důležitých nástrojů k výstavbě systematického a efektivního řízení inovací 
 • Hodnotový řetězec inovací, aplikace pro firmu.
 • Hodnocení úspěšnosi systému řízení inovací,  nástroje pro plánování a hodnocení inovací
 • Workshop povede účastníky k vyzkoušení si a aktivnímu využití probíraných nástrojů, k práci na základě reálných podnikatelských strategií.

Pro koho je kurz určen?

Workshop je určen vyššímu managementu firem, pro pracovníky odpovědné za rozvoj a inovace ve firmě a manažery systémů řízení.

Lektor:

Ing. Martin Ruščák, CSc. MBA

Martin Ruščák - image

Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a britské Sheffield Hallam University. 
Specialista v oblasti řízení rizik a manažer s mezinárodními zkušenostmi z vedení velkých týmů v inovativních organizacích v elektronickém, jaderném a konzultačním businessu. Ve své oblasti patří mezi světovou špičku.

Cíl kurzu: 

Kurz je zaměřen na dosažení přechodu od organizace s inovacemi k inovativní organizaci. Účastníci si osvojí postupy, nástroje a procesy řízení inovací a aktivátory očekávaných postojů podle postupů odvozených od mezinárodní normy ISO 56 002.

Obsah:

 • Inovační leadership
 • Provázání inovačních plánů se strategií firmy, nástroje pro využití kultury firmy, motivace, leadership
 • Infrastruktura pro úspěšné řízení inovací
 • Inventura důležitých nástrojů k výstavbě systematického a efektivního řízení inovací 
 • Hodnotový řetězec inovací, aplikace pro firmu.
 • Hodnocení úspěšnosi systému řízení inovací,  nástroje pro plánování a hodnocení inovací
 • Workshop povede účastníky k vyzkoušení si a aktivnímu využití probíraných nástrojů, k práci na základě reálných podnikatelských strategií.

Pro koho je kurz určen?

Workshop je určen vyššímu managementu firem, pro pracovníky odpovědné za rozvoj a inovace ve firmě a manažery systémů řízení.

Lektor:

Ing. Martin Ruščák, CSc. MBA

Martin Ruščák - image

Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a britské Sheffield Hallam University. 
Specialista v oblasti řízení rizik a manažer s mezinárodními zkušenostmi z vedení velkých týmů v inovativních organizacích v elektronickém, jaderném a konzultačním businessu. Ve své oblasti patří mezi světovou špičku.