Skip to content

Školení firemní odpovědnosti

Rozumný přístup k firemní odpovědnosti vám pomůže zlepšit environmentální, sociální a ekonomické dopady vašeho podnikání.

Naše vzdělávací kurzy v oblasti odpovědnosti firem vám pomohou učinit nezbytné kroky k udržitelnému rozvoji vašeho podnikání. Kurzy se zaměřují na tři hlavní kategorie: 

  • principy firemní odpovědnosti
  • řízení dodavatelského řetězce
  • podávání zpráv o udržitelnosti

Firemní odpovědnost: Koncepce a implementace

Tento kurz poskytuje vhled do problematiky firemní odpovědnosti (Corporate Responsibility - CR), co to je a proč by organizace měla zavádět CR jako integrovanou součást podnikání. Kurz vám poskytne příležitost seznámit se a pochopit koncept CR a jeho přínosy pro podnikání, nástroje pro implementaci prvků CR ve vaší organizaci a ukáže vám, jaké důsledky může mít proaktivní přístup na provozní a strategické úrovni ve vaší organizaci. 

Etické řízení dodavatelského řetězce a SA 8000 

Tento kurz vám pomůže získat prvotní znalosti o etickém řízení dodavatelského řetězce a o normě sociální odpovědnosti SA 8000. Kurz bude velmi užitečný, pokud navrhujete a zavádíte systém sociálního řízení nebo chcete školit osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti přístupů k řízení dodavatelského řetězce. Po absolvování kurzu budete schopni naučit své kolegy, jak pracovat s dodavateli, porozumět zásadám normy SA 8000 a zabývat se jimi a jak aplikovat zásady normy na vlastní organizaci a dodavatelské řetězce.

Reporting udržitelnosti

V kurzu získáte přehled o vykazování udržitelnosti, dozvíte se, jak s vykazováním začít a co certifikační orgány při posuzování organizace hledají. Získáte znalosti o rámcích pro vykazování udržitelnosti a jeho obchodních přínosech. DNV GL - Business Assurance vám také poskytne nástroje pro podávání zpráv podle mezinárodních standardů. 

Jsme tam, kde jste vy

Jsme schopni přizpůsobit kurz vašim konkrétním potřebám. Školitel může školení realizovat u vás nebo v našich školicích prostorách.

Naše vzdělávací kurzy v oblasti odpovědnosti firem vám pomohou učinit nezbytné kroky k udržitelnému rozvoji vašeho podnikání. Kurzy se zaměřují na tři hlavní kategorie: 

  • principy firemní odpovědnosti
  • řízení dodavatelského řetězce
  • podávání zpráv o udržitelnosti

Firemní odpovědnost: Koncepce a implementace

Tento kurz poskytuje vhled do problematiky firemní odpovědnosti (Corporate Responsibility - CR), co to je a proč by organizace měla zavádět CR jako integrovanou součást podnikání. Kurz vám poskytne příležitost seznámit se a pochopit koncept CR a jeho přínosy pro podnikání, nástroje pro implementaci prvků CR ve vaší organizaci a ukáže vám, jaké důsledky může mít proaktivní přístup na provozní a strategické úrovni ve vaší organizaci. 

Etické řízení dodavatelského řetězce a SA 8000 

Tento kurz vám pomůže získat prvotní znalosti o etickém řízení dodavatelského řetězce a o normě sociální odpovědnosti SA 8000. Kurz bude velmi užitečný, pokud navrhujete a zavádíte systém sociálního řízení nebo chcete školit osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti přístupů k řízení dodavatelského řetězce. Po absolvování kurzu budete schopni naučit své kolegy, jak pracovat s dodavateli, porozumět zásadám normy SA 8000 a zabývat se jimi a jak aplikovat zásady normy na vlastní organizaci a dodavatelské řetězce.

Reporting udržitelnosti

V kurzu získáte přehled o vykazování udržitelnosti, dozvíte se, jak s vykazováním začít a co certifikační orgány při posuzování organizace hledají. Získáte znalosti o rámcích pro vykazování udržitelnosti a jeho obchodních přínosech. DNV GL - Business Assurance vám také poskytne nástroje pro podávání zpráv podle mezinárodních standardů. 

Jsme tam, kde jste vy

Jsme schopni přizpůsobit kurz vašim konkrétním potřebám. Školitel může školení realizovat u vás nebo v našich školicích prostorách.