Skip to content

Technik kvality 21. století

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou jedním z největších benefitů zaměstnavatelů. Pokud má organizace zaveden systém řízení kvality, popř. musí plnit specifické požadavky zákazníků, bývají pracovníci oddělení kvality tzv. klíčovými zaměstnanci. U těchto zaměstnanců je jejich kvalifikace jedním z předpokladů správného vykonávání jejich povinností. Kurz „Technik kvality“ teoreticky připraví Vaše zaměstnance na tyto povinnosti.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání specifických činností a funkcí v systémech managementu kvality. Seznámí se s všeobecnými požadavky v managementu kvality, s aplikací základních nástrojů kvality, s metodami pro řešení problémů, finančními úvahami k systému managementu kvality (náklady na nekvalitu), zkoumání a hodnocení způsobilosti procesů, strojů a měřidel (základní vědomosti), nástroji a požadavky na neustálé zlepšování výkonnosti v systémech managementu kvality. 

Obsah kurzu

 • kvalita, pochopení a význam, základní pojmy managementu kvality;
 • systémy zabezpečování kvality, normy řady ISO 9000 a další oborové požadavky a jejich aplikace na pracovištích;
 • dokumentace v systému řízení kvality, záznamy o kvalitě, vývojový diagram, matice zodpovědnosti, certifikace systému řízení kvality;
 • interní audity kvality, lidské zdroje v systémech kvality, brainstorming, Ishikawov diagram, Paretův princip;
 • 7 jednoduchých nástrojů, příklady využití záznamů, formulářů a grafů, Paretovy analýzy, Ishikawovova diagramu a jiné;
 • náklady spojené se zabezpečováním kvality, histogram, způsobilost procesů, stroje a měřidla;
 • ručení za výrobek;
 • systémy ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • metodika zlepšování, cyklus PDCA;
 • 7 jednoduchých nástrojů pro zlepšování kvality;
 • FMEA procesu
 • SPC měřením, příklady využití;
 • SPC porovnáváním, statistická prebierka;
 • kontrolní technologie;
 • současné trendy v řízení a zlepšovaní procesů 

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určený především pro pracovníky středního a nižšího managementu a odborným pracovníkům v oblasti managementu kvality (mistři, vedoucí týmu, inspektoři kvality apod.). 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání specifických činností a funkcí v systémech managementu kvality. Seznámí se s všeobecnými požadavky v managementu kvality, s aplikací základních nástrojů kvality, s metodami pro řešení problémů, finančními úvahami k systému managementu kvality (náklady na nekvalitu), zkoumání a hodnocení způsobilosti procesů, strojů a měřidel (základní vědomosti), nástroji a požadavky na neustálé zlepšování výkonnosti v systémech managementu kvality. 

Obsah kurzu

 • kvalita, pochopení a význam, základní pojmy managementu kvality;
 • systémy zabezpečování kvality, normy řady ISO 9000 a další oborové požadavky a jejich aplikace na pracovištích;
 • dokumentace v systému řízení kvality, záznamy o kvalitě, vývojový diagram, matice zodpovědnosti, certifikace systému řízení kvality;
 • interní audity kvality, lidské zdroje v systémech kvality, brainstorming, Ishikawov diagram, Paretův princip;
 • 7 jednoduchých nástrojů, příklady využití záznamů, formulářů a grafů, Paretovy analýzy, Ishikawovova diagramu a jiné;
 • náklady spojené se zabezpečováním kvality, histogram, způsobilost procesů, stroje a měřidla;
 • ručení za výrobek;
 • systémy ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • metodika zlepšování, cyklus PDCA;
 • 7 jednoduchých nástrojů pro zlepšování kvality;
 • FMEA procesu
 • SPC měřením, příklady využití;
 • SPC porovnáváním, statistická prebierka;
 • kontrolní technologie;
 • současné trendy v řízení a zlepšovaní procesů 

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určený především pro pracovníky středního a nižšího managementu a odborným pracovníkům v oblasti managementu kvality (mistři, vedoucí týmu, inspektoři kvality apod.). 

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email