Skip to content

VDA 6.3 – audit procesu- nelicencované

Audity procesu jsou významným nástrojem zaměřeným na hodnocení efektivnosti všech výrobních procesů s cílem zhodnocení výkonnosti a způsobilostí procesu, interních neshod, způsobilostí pracovníků, výrobních kapacit, komunikace, atd. Zároveň je možné tyto postupy aplikovat interně nebo externě i v takových procesech jako jsou marketing, vývoj atd. Pro realizaci těchto auditů je nevyhnutelný kompetentní personál, který ovládá nástroje managementu kvalitu.

Cíl kurzu

Zabezpečit potřebnou způsobilost interních auditorů pro realizaci auditů procesu ve smyslu postupů VDA 6.3 a hodnocení výsledků auditu a určování potenciálu na zlepšování procesů. 

Obsah kurzu

 • Audit kvality
 • Potřeby vedení organizace
 • Zdroje pro prověřování
 • Typy auditů
 • Příprava a vykonání auditu
 • Hodnocení, závěrečná schůzka
 • Nápravné opatření a ověření jejich účinnosti
 • Zpráva z auditu a dokumentace
 • Plánování vývoje
 • Realizace vývoje výrobku
 • Plánování, realizace vývoje procesu
 • Dodavatelé/suroviny
 • Výroba: Personál/kvalifikace
 • Výrobní prostředky a zařízení
 • Doprava/manipulace/skladování/balení
 • Analýza chyb/nápravných opatření/trvalé zlepšování
 • Péče o klienty/spokojnost zákazníků/servis

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Cíl kurzu

Zabezpečit potřebnou způsobilost interních auditorů pro realizaci auditů procesu ve smyslu postupů VDA 6.3 a hodnocení výsledků auditu a určování potenciálu na zlepšování procesů. 

Obsah kurzu

 • Audit kvality
 • Potřeby vedení organizace
 • Zdroje pro prověřování
 • Typy auditů
 • Příprava a vykonání auditu
 • Hodnocení, závěrečná schůzka
 • Nápravné opatření a ověření jejich účinnosti
 • Zpráva z auditu a dokumentace
 • Plánování vývoje
 • Realizace vývoje výrobku
 • Plánování, realizace vývoje procesu
 • Dodavatelé/suroviny
 • Výroba: Personál/kvalifikace
 • Výrobní prostředky a zařízení
 • Doprava/manipulace/skladování/balení
 • Analýza chyb/nápravných opatření/trvalé zlepšování
 • Péče o klienty/spokojnost zákazníků/servis

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email