Vedoucí auditor informační bezpečnosti dle požadavků normy ISO/IEC 27001:2013

Pětidenní intenzivní kurz, který vám poskytne znalosti a dovednosti nezbytné pro organizování a vedení auditů systému řízení bezpečnosti informací.

Popis:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti potřebné k provedení auditu prvního, druhého a třetího strany systémů řízení informační bezpečnosti podle ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 27002), v souladu s ISO 19011 a ISO 17021.

Tento kurz byl zaregistrován a certifikován řídícím orgánem CQI IRCA a splňuje formální požadavky na odbornou přípravu pro jednotlivce, kteří se ucházejí o registraci v CQI IRCA nebo jiných certifikačních schématech auditorů CQI IRCA No: 17325


Podrobnosti kurzu:

 • Hodnocení účastníků probíhá průběžným hodnocením během celého kurzu a závěrečnou písemnou zkouškou na konci kurzu (v rozsahu 2 hod.).
 • Účastníkům, kteří úspěšně zvládnou průběžné hodnocení i závěrečný test, bude udělen "Certifikát o účasti".
 • Můžete si ověřit svůj certifikát CQI IRCA a získat přístup k exkluzivním zdrojům prostřednictvím stránky www.quality.org


Cíl kurzu: 

Po úspěšném dokončení budou mít účastníci tyto znalosti a budou vědět:

 • Vysvětlit účel a obchodní přínosy norem systému řízení bezpečnosti informací, auditů řídicích a certifikace třetích stran.
 • Vysvětlit úlohu auditora při plánování, provádění, podávání zpráv a následném auditu systému řízení informační bezpečnosti a/nebo zjišťování shody (nebo jinak) s ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 27002) v souladu s ISO 19011 (a ISO 17021, pokud je to nutné).


Kurz je určen pro:

Tento kurz je doporučen pro každého, kdo plánuje provádět interní audity nebo plánuje stát se externím auditorem systémů řízení informační bezpečnosti.


Předpoklady:

Pro úspěšné zvládnutí tohoto kurzu se očekává, že budete mít poznatky o:

 • PDCA cyklu
 • Systému informační bezpečnosti
 • Požadavky normy ISO 27001 a běžně používaných termínech a definicích systému řízení informační bezpečnosti, jak je uvedeno v ISO 27000, které lze získat absolvováním kurzu Požadavky normy ISO 27001: 2013.

Popis:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti potřebné k provedení auditu prvního, druhého a třetího strany systémů řízení informační bezpečnosti podle ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 27002), v souladu s ISO 19011 a ISO 17021.

Tento kurz byl zaregistrován a certifikován řídícím orgánem CQI IRCA a splňuje formální požadavky na odbornou přípravu pro jednotlivce, kteří se ucházejí o registraci v CQI IRCA nebo jiných certifikačních schématech auditorů CQI IRCA No: 17325


Podrobnosti kurzu:

 • Hodnocení účastníků probíhá průběžným hodnocením během celého kurzu a závěrečnou písemnou zkouškou na konci kurzu (v rozsahu 2 hod.).
 • Účastníkům, kteří úspěšně zvládnou průběžné hodnocení i závěrečný test, bude udělen "Certifikát o účasti".
 • Můžete si ověřit svůj certifikát CQI IRCA a získat přístup k exkluzivním zdrojům prostřednictvím stránky www.quality.org


Cíl kurzu: 

Po úspěšném dokončení budou mít účastníci tyto znalosti a budou vědět:

 • Vysvětlit účel a obchodní přínosy norem systému řízení bezpečnosti informací, auditů řídicích a certifikace třetích stran.
 • Vysvětlit úlohu auditora při plánování, provádění, podávání zpráv a následném auditu systému řízení informační bezpečnosti a/nebo zjišťování shody (nebo jinak) s ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 27002) v souladu s ISO 19011 (a ISO 17021, pokud je to nutné).


Kurz je určen pro:

Tento kurz je doporučen pro každého, kdo plánuje provádět interní audity nebo plánuje stát se externím auditorem systémů řízení informační bezpečnosti.


Předpoklady:

Pro úspěšné zvládnutí tohoto kurzu se očekává, že budete mít poznatky o:

 • PDCA cyklu
 • Systému informační bezpečnosti
 • Požadavky normy ISO 27001 a běžně používaných termínech a definicích systému řízení informační bezpečnosti, jak je uvedeno v ISO 27000, které lze získat absolvováním kurzu Požadavky normy ISO 27001: 2013.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email