Skip to content

Vedoucí/Externí auditor environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2015, akreditovaný IRCA

Vedoucí auditor registrovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors) získává celosvětově uznávaný certifikát pro vykonávání externích environmentálních auditů.

​Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí auditor EMS ukončeným písemnou zkouškou splní účastníci kurzu náročné odborné požadavky na kvalifikaci potřebné pro  zvládnutí schopností pro plánování a vedení environmentálního auditu nezávislou třetí stranou a splní tak kvalifikační předpoklady pro případnou registraci IRCA.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání externích auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 14001:2015 a legislativními požadavky v oblasti životního prostředí, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat. 

Obsah kurzu

 • Seznámení se souborem norem ISO 1400x a vysvětlení vztahu mezi nimi 
 • Stručný výklad požadavků ISO 14001:2015 a terminologie 
 • Legislativní požadavky v oblasti životného prostředí 
 • Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou 
 • Procesní přístup k vykonání auditu 
 • Plánování auditu 
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek 
 • Výklad postupu a zásad vykonání externího auditu 
 • Zjištění z auditu, definování neshod, kategorizace neshod a zjištění 
 • Dokumentace výsledků auditu 
 • Vypracování závěrečné zprávy z auditu 
 • Řešení neshod, opatření k nápravě a nápravné činnosti 
 • Periodické audity 
 • Akreditační schéma a jejich kritéria 
 • Kvalifikační požadavky na externího auditora 
 • Zkušenosti pro efektivní vedení externího auditu 
 • Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku 
 • Vykonání závěrečné písemné zkoušky  

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny zkušené externí auditory nebo potenciální externí auditory, kteří chtějí získat certifikát IRCA za účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení externích auditů druhou a třetí stranou. Dále pro představitele vedení, managery environmentu, kteří se chtějí podrobně seznámit se zásadami a postupy vykonávání externího auditu nezávislou stranou a rozšířit si tak svoje znalosti a zvýšit si svoji odbornou kvalifikaci a způsobilost, a získat podrobné informace týkající se postupů a zásad na vykonávání externích auditů. 

​Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí auditor EMS ukončeným písemnou zkouškou splní účastníci kurzu náročné odborné požadavky na kvalifikaci potřebné pro  zvládnutí schopností pro plánování a vedení environmentálního auditu nezávislou třetí stranou a splní tak kvalifikační předpoklady pro případnou registraci IRCA.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání externích auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 14001:2015 a legislativními požadavky v oblasti životního prostředí, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat. 

Obsah kurzu

 • Seznámení se souborem norem ISO 1400x a vysvětlení vztahu mezi nimi 
 • Stručný výklad požadavků ISO 14001:2015 a terminologie 
 • Legislativní požadavky v oblasti životného prostředí 
 • Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou 
 • Procesní přístup k vykonání auditu 
 • Plánování auditu 
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek 
 • Výklad postupu a zásad vykonání externího auditu 
 • Zjištění z auditu, definování neshod, kategorizace neshod a zjištění 
 • Dokumentace výsledků auditu 
 • Vypracování závěrečné zprávy z auditu 
 • Řešení neshod, opatření k nápravě a nápravné činnosti 
 • Periodické audity 
 • Akreditační schéma a jejich kritéria 
 • Kvalifikační požadavky na externího auditora 
 • Zkušenosti pro efektivní vedení externího auditu 
 • Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku 
 • Vykonání závěrečné písemné zkoušky  

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny zkušené externí auditory nebo potenciální externí auditory, kteří chtějí získat certifikát IRCA za účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení externích auditů druhou a třetí stranou. Dále pro představitele vedení, managery environmentu, kteří se chtějí podrobně seznámit se zásadami a postupy vykonávání externího auditu nezávislou stranou a rozšířit si tak svoje znalosti a zvýšit si svoji odbornou kvalifikaci a způsobilost, a získat podrobné informace týkající se postupů a zásad na vykonávání externích auditů. 

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email