Vedoucí/Externí auditor systému řízení kvality dle ISO 9001:2015, akreditovaný IRCA

Vedoucí auditor registrovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors) získává celosvětově uznávaný certifikát vedoucího auditora pro vykonávání externích auditů.

Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí/externí auditor ISO 9001:2015 splní účastníci náročné odborné požadavky na kvalifikaci nutnou pro zvládnutí plánování a vedení auditu nezávislou třetí stranou a tím i jedno z kritérií kvalifikačních předpokladů pro registraci u organizace IRCA.   

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání nezávislých externích auditů druhou (tj. auditů u dodavatelů) a třetí stranou podle normy ISO 9001:2015 tím, že se podrobně seznámí se všemi IRCA definovanými zásadami a postupy pro vykonávání auditu druhou a třetí stranou a prokáží praktické zvládnutí znalostí a zkušeností pro plánování a vedení auditu. 

Obsah kurzu

• Porozumění požadavkům souboru norem ISO 900x
• Seznámení se s 8 zásadami systému řízení kvality
• Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou
• Procesní přístup k vykonání auditu
• Plánování auditu
• Vedení úvodního a závěrečného setkání
• Přezkoumání dokumentace systému řízení kvality
• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
• Výklad postupu a zásad vykonání externího auditu
• Zjištění z auditu, definování neshod, kategorizace neshod a zjištění
• Dokumentace výsledků auditu
• Vypracování závěrečné zprávy z auditu
• Řešení neshod, opatření k nápravě a nápravné činnosti
• Periodické audity
• Akreditační schéma a jejich kritéria
• Kvalifikační požadavky na externího auditora
• Zkušenosti pro efektivní vedení externího auditu
• Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
• Vykonání závěrečné písemné zkoušky 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny zkušené auditory, kteří chtějí získat certifikát IRCA za účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení externích auditů druhou a třetí stranou a pro všechny, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornou kvalifikaci a způsobilost a získat podrobné informace týkající se postupů a zásad na vykonávání externích auditů. 

Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí/externí auditor ISO 9001:2015 splní účastníci náročné odborné požadavky na kvalifikaci nutnou pro zvládnutí plánování a vedení auditu nezávislou třetí stranou a tím i jedno z kritérií kvalifikačních předpokladů pro registraci u organizace IRCA.   

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání nezávislých externích auditů druhou (tj. auditů u dodavatelů) a třetí stranou podle normy ISO 9001:2015 tím, že se podrobně seznámí se všemi IRCA definovanými zásadami a postupy pro vykonávání auditu druhou a třetí stranou a prokáží praktické zvládnutí znalostí a zkušeností pro plánování a vedení auditu. 

Obsah kurzu

• Porozumění požadavkům souboru norem ISO 900x
• Seznámení se s 8 zásadami systému řízení kvality
• Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou
• Procesní přístup k vykonání auditu
• Plánování auditu
• Vedení úvodního a závěrečného setkání
• Přezkoumání dokumentace systému řízení kvality
• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
• Výklad postupu a zásad vykonání externího auditu
• Zjištění z auditu, definování neshod, kategorizace neshod a zjištění
• Dokumentace výsledků auditu
• Vypracování závěrečné zprávy z auditu
• Řešení neshod, opatření k nápravě a nápravné činnosti
• Periodické audity
• Akreditační schéma a jejich kritéria
• Kvalifikační požadavky na externího auditora
• Zkušenosti pro efektivní vedení externího auditu
• Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
• Vykonání závěrečné písemné zkoušky 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny zkušené auditory, kteří chtějí získat certifikát IRCA za účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení externích auditů druhou a třetí stranou a pro všechny, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornou kvalifikaci a způsobilost a získat podrobné informace týkající se postupů a zásad na vykonávání externích auditů. 

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email