Other sectors

Zajištění bezpečnosti potravin podle ISO 22000:2005

ISO 22000 training DNV GL

Cesta k úspěšnému rozvoji potravinářského průmyslu vede přes zajištění kvality a bezpečnosti potravin. Kvalita a bezpečnost výroby jsou tak klíčovými ke konkurenceschopnosti firem, které v tomto oboru podnikají. V současné době se z důvodu prosazení se v silné konkurenci dostává do popředí zajištění bezpečnosti potravin podle mezinárodně uznávaných norem a standardů.

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je představit účastníkům požadavky nové normy ISO 22 000:2005 a to hlavně v porovnání s právními předpisy a s požadavky normy ISO 9001:2008. Účastníci kurzu si doplní svoje znalosti v systému zajištění bezpečnosti potravin, které jim umožní zlepšení existujícího zavedeného systému HACCP a splnění požadavků zákazníků.


Obsah kurzu

  • Význam systému zajištění bezpečnosti potravin
  • Základní právní předpisy vztahující se k potravinám
  • Normy a standardy vztahující se k systému bezpečnosti potravin
  • Termíny a definice ISO 22 000:2005
  • Seznámení se s požadavky normy ISO 22 000:2005
  • Požadavky na dokumentaci
  • Osobní angažovanost a aktivita managementu
  • Politika bezpečnosti potravin, plánování, zodpovědnost a pravomoc
  • Interní a externí komunikace
  • Připravenost a reakce na nepředvídanou událost
  • Přezkoumání systému managementu vrcholovým vedením
  • Řízení zdrojů, lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí
  • Plánování a realizace bezpečných produktů
  • 7 základných principů HACCP
  • Programy nevyhnutelných předpokladů
  • Předběžné kroky umožňující analýzu rizika
  • Analýza rizika
  • Vytvoření operačních programů, nevyhnutelných předpokladů
  • Plánování ověření
  • Systém sledovatelnosti
  • Řízení neshod
  • Validace, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin, validace kombinací ovládaných opatření, řízení, monitorování a měření, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin.
  • Vzájemný vztah mezi ISO 9001:2008 a ISO 22 000:2005
  • Vzájemný vztah mezi HACCP a ISO 22000:2005
  • Certifikace podle ISO 22000:2005
  • Představení základních požadavků dalších standardů: BRC, IFS, BRC pro obaly, EurepGAP, GMP 

Pro koho je kurz určen?

Pro představitele vedení v potravinářských firmách, managery bezpečnosti potravin, vedoucí pracovníky potravinářské výroby, interní auditory kvality a HACCP. Pro více informací nás kontaktujte.

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je představit účastníkům požadavky nové normy ISO 22 000:2005 a to hlavně v porovnání s právními předpisy a s požadavky normy ISO 9001:2008. Účastníci kurzu si doplní svoje znalosti v systému zajištění bezpečnosti potravin, které jim umožní zlepšení existujícího zavedeného systému HACCP a splnění požadavků zákazníků.


Obsah kurzu

  • Význam systému zajištění bezpečnosti potravin
  • Základní právní předpisy vztahující se k potravinám
  • Normy a standardy vztahující se k systému bezpečnosti potravin
  • Termíny a definice ISO 22 000:2005
  • Seznámení se s požadavky normy ISO 22 000:2005
  • Požadavky na dokumentaci
  • Osobní angažovanost a aktivita managementu
  • Politika bezpečnosti potravin, plánování, zodpovědnost a pravomoc
  • Interní a externí komunikace
  • Připravenost a reakce na nepředvídanou událost
  • Přezkoumání systému managementu vrcholovým vedením
  • Řízení zdrojů, lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí
  • Plánování a realizace bezpečných produktů
  • 7 základných principů HACCP
  • Programy nevyhnutelných předpokladů
  • Předběžné kroky umožňující analýzu rizika
  • Analýza rizika
  • Vytvoření operačních programů, nevyhnutelných předpokladů
  • Plánování ověření
  • Systém sledovatelnosti
  • Řízení neshod
  • Validace, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin, validace kombinací ovládaných opatření, řízení, monitorování a měření, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin.
  • Vzájemný vztah mezi ISO 9001:2008 a ISO 22 000:2005
  • Vzájemný vztah mezi HACCP a ISO 22000:2005
  • Certifikace podle ISO 22000:2005
  • Představení základních požadavků dalších standardů: BRC, IFS, BRC pro obaly, EurepGAP, GMP 

Pro koho je kurz určen?

Pro představitele vedení v potravinářských firmách, managery bezpečnosti potravin, vedoucí pracovníky potravinářské výroby, interní auditory kvality a HACCP. Pro více informací nás kontaktujte.

Kontaktovat

Poslat email