Skip to content

Zajištění bezpečnosti potravin podle ISO 22000:2005

Cesta k úspěšnému rozvoji potravinářského průmyslu vede přes zajištění kvality a bezpečnosti potravin. Kvalita a bezpečnost výroby jsou tak klíčovými ke konkurenceschopnosti firem, které v tomto oboru podnikají. V současné době se z důvodu prosazení se v silné konkurenci dostává do popředí zajištění bezpečnosti potravin podle mezinárodně uznávaných norem a standardů.

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je představit účastníkům požadavky nové normy ISO 22 000:2005 a to hlavně v porovnání s právními předpisy a s požadavky normy ISO 9001:2008. Účastníci kurzu si doplní svoje znalosti v systému zajištění bezpečnosti potravin, které jim umožní zlepšení existujícího zavedeného systému HACCP a splnění požadavků zákazníků.


Obsah kurzu

 • Význam systému zajištění bezpečnosti potravin
 • Základní právní předpisy vztahující se k potravinám
 • Normy a standardy vztahující se k systému bezpečnosti potravin
 • Termíny a definice ISO 22 000:2005
 • Seznámení se s požadavky normy ISO 22 000:2005
 • Požadavky na dokumentaci
 • Osobní angažovanost a aktivita managementu
 • Politika bezpečnosti potravin, plánování, zodpovědnost a pravomoc
 • Interní a externí komunikace
 • Připravenost a reakce na nepředvídanou událost
 • Přezkoumání systému managementu vrcholovým vedením
 • Řízení zdrojů, lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí
 • Plánování a realizace bezpečných produktů
 • 7 základných principů HACCP
 • Programy nevyhnutelných předpokladů
 • Předběžné kroky umožňující analýzu rizika
 • Analýza rizika
 • Vytvoření operačních programů, nevyhnutelných předpokladů
 • Plánování ověření
 • Systém sledovatelnosti
 • Řízení neshod
 • Validace, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin, validace kombinací ovládaných opatření, řízení, monitorování a měření, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin.
 • Vzájemný vztah mezi ISO 9001:2008 a ISO 22 000:2005
 • Vzájemný vztah mezi HACCP a ISO 22000:2005
 • Certifikace podle ISO 22000:2005
 • Představení základních požadavků dalších standardů: BRC, IFS, BRC pro obaly, EurepGAP, GMP 

Pro koho je kurz určen?

Pro představitele vedení v potravinářských firmách, managery bezpečnosti potravin, vedoucí pracovníky potravinářské výroby, interní auditory kvality a HACCP. Pro více informací nás kontaktujte.

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je představit účastníkům požadavky nové normy ISO 22 000:2005 a to hlavně v porovnání s právními předpisy a s požadavky normy ISO 9001:2008. Účastníci kurzu si doplní svoje znalosti v systému zajištění bezpečnosti potravin, které jim umožní zlepšení existujícího zavedeného systému HACCP a splnění požadavků zákazníků.


Obsah kurzu

 • Význam systému zajištění bezpečnosti potravin
 • Základní právní předpisy vztahující se k potravinám
 • Normy a standardy vztahující se k systému bezpečnosti potravin
 • Termíny a definice ISO 22 000:2005
 • Seznámení se s požadavky normy ISO 22 000:2005
 • Požadavky na dokumentaci
 • Osobní angažovanost a aktivita managementu
 • Politika bezpečnosti potravin, plánování, zodpovědnost a pravomoc
 • Interní a externí komunikace
 • Připravenost a reakce na nepředvídanou událost
 • Přezkoumání systému managementu vrcholovým vedením
 • Řízení zdrojů, lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí
 • Plánování a realizace bezpečných produktů
 • 7 základných principů HACCP
 • Programy nevyhnutelných předpokladů
 • Předběžné kroky umožňující analýzu rizika
 • Analýza rizika
 • Vytvoření operačních programů, nevyhnutelných předpokladů
 • Plánování ověření
 • Systém sledovatelnosti
 • Řízení neshod
 • Validace, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin, validace kombinací ovládaných opatření, řízení, monitorování a měření, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin.
 • Vzájemný vztah mezi ISO 9001:2008 a ISO 22 000:2005
 • Vzájemný vztah mezi HACCP a ISO 22000:2005
 • Certifikace podle ISO 22000:2005
 • Představení základních požadavků dalších standardů: BRC, IFS, BRC pro obaly, EurepGAP, GMP 

Pro koho je kurz určen?

Pro představitele vedení v potravinářských firmách, managery bezpečnosti potravin, vedoucí pracovníky potravinářské výroby, interní auditory kvality a HACCP. Pro více informací nás kontaktujte.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email