Other sectors

Zvyšování kvalifikace interních auditorů dle ISO 19011

Ethic Intelligence - anti-corruption

​Jeden z důležitých požadavků normy ISO 9001 je pravidelné vykonávání interních auditů.

Zodpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém managementu kvality je v souladu s požadavky normy, jestli je efektivně zavedený a jestli v praxi efektivně funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je šíření filozofie povědomí kvality ve firmě. 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání interních auditů. Získají a rozšíří si praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni a možné překážky, s kterými se možná při vykonávání auditu setkají. 

Zodpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém managementu kvality je v souladu s požadavky normy, jestli je efektivně zavedený a jestli v praxi efektivně funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je šíření filozofie povědomí kvality ve firmě. 


Obsah kurzu

 • Stručné zopakování požadavků normy ISO 9001
 • Vysvětlení nejasností při interpretaci ustanovení normy ISO 9001
 • Praktické řešení modelových situací z interních auditů
 • Procvičení určování příčin zjištěných neshod
 • Zopakování hlavních zásad auditování
 • Zajímavosti z praxe auditora DNV GL
 • Simulace interního auditu v praxi
 • Zodpovězení otázek účastníků kurzu
 • Vykonání závěrečného testu 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, anebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů. 

Kontakt

Máte o toto školení zájem?

Přihlásit se

Rozsah kurzu:

1 den

Informace pro zájemce:

4.500,- Kč/os bez DPH

Zodpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém managementu kvality je v souladu s požadavky normy, jestli je efektivně zavedený a jestli v praxi efektivně funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je šíření filozofie povědomí kvality ve firmě. 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání interních auditů. Získají a rozšíří si praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni a možné překážky, s kterými se možná při vykonávání auditu setkají. 

Zodpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém managementu kvality je v souladu s požadavky normy, jestli je efektivně zavedený a jestli v praxi efektivně funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je šíření filozofie povědomí kvality ve firmě. 


Obsah kurzu

 • Stručné zopakování požadavků normy ISO 9001
 • Vysvětlení nejasností při interpretaci ustanovení normy ISO 9001
 • Praktické řešení modelových situací z interních auditů
 • Procvičení určování příčin zjištěných neshod
 • Zopakování hlavních zásad auditování
 • Zajímavosti z praxe auditora DNV GL
 • Simulace interního auditu v praxi
 • Zodpovězení otázek účastníků kurzu
 • Vykonání závěrečného testu 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, anebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů. 

Kontaktovat

Poslat email