Skip to content

Převedení na normu ISO 45001

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Začněte s přípravou na převedení z normy OHSAS 18001 na normu ISO 45001. DNV GL vám může pomoci na každém kroku.

Norma ISO 45001, resp. Final Draft International Standard (FDIS) byl uvolněn k přezkoumání k 30. listopadu 2017. Po dvouměsíčním přezkumném období se očekává konečné vydání standardu v březnu 2018. Po vydání konečné verze normy, společnosti certifikované podle OHSAS 18001 budou mít tříleté období na převedení. S vydáním FDIS se již můžete začít připravovat.

Hlavní změny v normě ISO 45001


Norma ISO 45001 následuje High Level Structure (HLS), společnou pro všechny normy ISO.

ISO 45001 se stává standardem ISO, uznávánou mezinárodní normou. Následuje stejnou strukturu jako ostatní normy ISO, tedy ISO 9001 a ISO 14001, tudíž jí bude jednodušší integrovat s ostatními systémy řízení.

Uživatelé, kteří jsou seznámeni s normou OHSAS 18001 zjistí, že většina požadavků OHSAS se promítá i v normě ISO 45001. Existují zde však některé nové a revidované požadavky. Některé změny jsou vyvolány strukturou HLS, ale navíc existují některé, které jsou specifické pro zdraví a bezpečnost při práci (BOZP). Zjistěte více o změnách zde

Začněme s procesem převedení


Naši auditoři jsou připraveni a mají přehled o změnách a požadavcích, které jsou potřeba pro převedení z OHSAS 18001 na normu ISO 45001. Můžeme Vám pomoci ve všech fázích převedení, abyste se mohli začít připravovat, posuzovat úroveň připravenosti a efektivně dokončit přechod.

Doporučujeme využít:

  • Samostudium, včetně webových seminářů, e-learningu, pokynů pro převedení, checklistů a veřejných školení, věnovaným tomuto tématu
  • Rozdílovou analýzu vašeho současného stavu připravenosti vůči novým požadavkům
  • Přechodové Audity a benchmarkingové nástroje

Jsou organizace připraveny na ISO 45001?


DNV GL ViewPoint Espresso průzkumy se zaměřily na pochopení připravenosti organizací v konkrétních oblastech, kde dochází ke změnám v nových normách ISO. Průzkumy naznačují, že většina z dotázaných má jisté mezery. Zde je nejzásadnější z toho, co sdělují organizace certifikované na OHSAS 18001:
  • 5.1: Leadership a zodpovědnost managementu – Tento nový článek vyžaduje od top managementu prokázat vůdčí roli a převzetí zodpovědnosti za systém řízení BOZP organizace. V našem průzkumu, 39% uvádí, že jsou kompatibilní, zatímco 46% je celkem vyhovující. Pouze 4% naznačují, že nemají žádnou nebo velmi nízkou úroveň shody
  • 7.4: Komunikace – Tento článek vyžaduje od organizace vymezení interní a externí komunikace, relevantní pro systém řízení BOZP společnosti, včetně toho co, kdy, jak, s kým a komu komunikovat. 21% uvedlo, že jsou v souladu, 51 je celkem vyhovující, zatímco 11% nemá žádnou nebo velmi nízkou úroveň shody.


Klikněte zde pro zjištění co říkají vaši kolegové z oboru a kde se vidí ve vztahu k ISO 45001.