Proces certifikace DNV

Cesta k certifikaci

Certifikace nebo registrace podle nějaké normy je výsledkem úspěšného hodnocení nezávislou třetí stranou, jakou je DNV Business Assurance.

Ať už jde o certifikaci systémů řízení, produktů nebo projektů, certifikace je pro zákazníka důkazem vaší shody s národními nebo mezinárodními normami. Jak začít na vaší cestě k certifikaci a k udržitelnějšímu podnikání?

Certifikační proces se u různých služeb trochu liší, například u certifikace systémů řízení nebo výrobků. Abychom vás provedli cestou k certifikaci, zvolili jsme jako příklad certifikaci systémů řízení. Pokud hledáte informace o certifikaci výrobků nebo klimatických změn, navštivte naše stránky s těmito službami.

Jak se připravit na akreditovanou certifikaci?

Po rozhodnutí, které systémy řízení chcete zavést, následují kroky, kterými budete začínat. Zkušenosti ukazují, že pro společnosti vyžadující certifikaci jsou velmi cenné některé tipy, které možná na první pohled vypadají triviálně. Než začnete, pamatujte si následující: 

  • ujistěte se, že začínáte proces se správným přístupem
  • je potřebné plně porozumět koncepci stanovené normou a použít normu jako šablonu ke stanovení vašeho systému řízení
  • uvědomte si úsilí a důsledky vyplývající ze zavádění normy ve vaší organizaci
  • využijte normu jako nástroj ke zlepšování
  • je nutné porozumět rizikům a procesům, které ovlivní schopnost vaší organizace realizovat vlastní obchodní strategii
  • pečlivě si vyberte svého partnera pro certifikaci.

Jakými kroky se řídit? 10 kroků k certifikaci


Dále následuje 10 všeobecných kroků, které vás přivedou na cestu k certifikaci:

1. Zajistěte si normu

Zajistěte si vydání normy a seznamte se s jejími požadavky. Poté se rozhodněte, jestli má certifikace podle této normy pro vás smysl.

2. Najděte si odpovídající literaturu nebo software

K dispozici je velké množství publikovaných informací vytvořených k tomu, aby vám pomohly při pochopení a zavedení normy. Pro některé normy také existují návody pro implementaci požadavků normy v organizaci (např. ISO/TS 9002 pro ISO 9001 a ISO 14004 pro ISO 14001). Věnujte trochu času na prozkoumání dostupných informací a identifikujte, které z nich by vám mohly při implementaci pomoci. 

3. Sestavte si tým a definujte vaši strategii

Přijetí systému řízení musí být strategickým rozhodnutím celé organizace. Proto je důležité, aby se do rozhodování a vytváření procesů zapojilo i vrcholové vedení. Vrcholové vedení rozhoduje o firemní strategii, kterou by měl účinný systém řízení podporovat. Kromě toho potřebujete pro vytvoření a zavedení vašeho systému řízení odhodlaný tým.

4. Proškolte členy týmu

Členové vašeho týmu, kteří jsou zodpovědní za zavádění a udržování systému řízení, budou potřebovat znát příslušné normy do nejmenších podrobností. Pro uspokojení této potřeby je k dispozici celá škála kurzů, workshopů a seminářů. Poskytujeme širokou nabídku veřejných kurzů na celém světě. Pro další informace kontaktujte lokální kancelář DNV Business Assurance.

5. Promyslete si možnost spolupráce s poradcem

Nezávislí konzultanti vám poradí s uskutečnitelným, realistickým a nákladově efektivním plánem zavedení.

6. Vytvořte si dokumentaci systému řízení

Vyberte si vhodnou platformu pro dokumentaci systému řízení (např. konkrétní software, dokumentaci založenou na procesních mapách, sharepointu). Správná platforma je pro zajištění efektivního řízení, komunikaci a implementaci systému řízení důležitá. Systém řízení by měl popsat politiku a provoz vaší organizace. Dokumentace zahrnuje příslušné procesy a další dokumentované informace tak, aby vás podpořila v dosažení vašich záměrů a požadavků příslušné normy.

7. Určete, řiďte a zdokumentujte vaše procesy

Důležitým krokem při zavádění vašeho systému řízení je určení procesů a jejich vzájemného působení v souladu s vaší politikou, strategií a cíli. Tyto procesy by měly zahrnovat následující oblasti: 

  • Realizace produktu a služeb (provozní procesy)
  • Plnění příslušných potřeb a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran
  • Řídící procesy včetně měření, analýz, zlepšování a inovace

8. Zaveďte si svůj systém řízení

Klíčem k úspěšnému zavedení je komunikace a trénink. Ve stádiu zavádění bude vaše organizace pracovat podle nastavených postupů a kritérií s nimi spojenými, abyste tak prokázali účinnost systému řízení. 

9. Zvažte předcertifikační audi

Můžete se rozhodnout pro předběžné posouzení připravenosti vašeho systému nezávislým certifikačním orgánem. Účelem je identifikovat neshodné oblasti a slabiny a mít tak možnost je odstranit před začátkem procesu akreditované certifikace. Zjištění neshody znamená, že konkrétní část vašeho systému řízení nesplňuje požadavky normy.

10. Zvolte si certifikační orgán

Váš obchodní vztah s certifikačním orgánem potrvá několik let, pokud budete chtít vaši certifikaci udržovat. Klíčem k efektivnímu systému řízení je trvalé zlepšování. Společnost DNV – Business Assurance vám formou vyhodnocení silných stránek a příležitostí pro zlepšení pomůže získat z vašeho certifikačního procesu nejvyšší možnou hodnotu. 

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email