Certifikace nové generace na základě rizik

Dnešní podniky jsou denně vystaveny rizikům. Rizika jsou součástí jejich každodenního života. V situacích, kdy mohou mít nepříznivé události nebo ztracené příležitosti dopad a může dojít ke ztrátě zisku a hodnoty pro akcionáře, je nezbytné najít správnou rovnováhu mezi nepříznivým dopadem rizika a vědomým riskováním. Proto je důležité pochopit a porozumět komplexnímu obrazu nejen finančních, ale také technologických, environmentálních a sociálních rizik, která přicházejí v úvahu pro vaši společnost.

RRisk Based CertificationTM, náš nový přístup k certifikaci systémů řízení, je navržen tak, aby vám pomohl vytvořit a udržovat systém, který vyhodnocuje a zmírňuje rizika a pomáhá vám na cestě k růstu a vytváření hodnot. Certifikace založená na poznání, že každá společnost je jiná a má své specifické potřeby a požadavky, přibližuje každý audit ještě více zaměření vaší společnosti.

K obecnému přístupu, který nabízí certifikace podle mezinárodních norem, přidáváme přidanou hodnotu tím, že vyzýváme management, aby identifikoval skutečně kritické problémy. Takto zjištěným problémovým oblastem je během auditu věnována největší pozornost. Tímto způsobem přizpůsobíme audit shody s vybranou normou nejdůležitějším problémům vaší společnosti.

Efektivní audit

Během každého auditu se hodnotí schopnost vašeho systému řízení zaměřit se na úkoly a na základě výsledků předchozích auditů se stanoví výchozí hranice pro hodnocení zlepšování. Zpráva z auditu vám poskytne okamžitou zpětnou vazbu o oblastech, na které se zaměřujete, a umožní vám zlepšit znalosti a porozumění jejich dopadu na každodenní provoz. Získáte další znalosti o tom, jak spolu tyto úkoly souvisejí a jaký je jejich celkový potenciální dopad na cíle společnosti.

Výstupy z auditů se tak stávají dalším efektivním nástrojem řízení, který vám pomůže dosáhnout neustálého zlepšování výkonnosti a schopnosti efektivně konkurovat v dynamickém a měnícím se podnikatelském prostředí.

V DNV najdete proaktivního partnera, který vám pomůže udržovat a rozvíjet váš systém řízení tak, aby důsledně plnil vaše obchodní cíle. Tím, že DNV poskytuje vedení lepší a komplexnější informace o schopnosti organizace dosáhnout svých strategických cílů, nabízí větší hodnotu než jiné certifikační organizace.

Cesta k udržitelnému růstu

Základem Risk Based CertificationTM je pochopení a nalezení řešení vašich strategických problémů prostřednictvím individuálního přístupu a efektivního hodnocení. Risk Based CertificationTM se zaměřuje na vztah mezi vašimi obchodními cíli a výrobními procesy a pomáhá identifikovat a zmírňovat rizika. Zlepšuje vaši schopnost dosahovat cílů a posiluje důvěru zainteresovaných stran ve vaši společnost. Tato metodika vyhodnocuje kritické problémy, což vám umožní nasměrovat vaše zdroje a procesy.

Můžete zkrátit čas potřebný k reakci na události a nastavit si vlastní cestu ke zlepšení podnikání a trvalému růstu. Dlouhodobá cesta, na kterou se vaše společnost vydává s DNV, je jedinečný proces přizpůsobený vašim specifickým potřebám a zaměřený na to, co je pro vás důležité.

More information

  Building Sustainable Business Performance?

Building Sustainable Business Performance?

A short guide on sustainability

  Risk Based Certification

Risk Based Certification

A sustainable management system

Kontaktovat

Poslat email