Nástroj Boost My Audit

Nástroj Boost My Audit vám pomůže zaměřit audity a vaši snahu o zlepšování na to nejdůležitější - na vývoj vysoce výkonných systémů řízení.

Výkonný systém řízení efektivně podporuje vaše obchodní cíle. Digitální nástroj DNV Boost My Audit vám umožní soustředit se na oblasti, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější.

Jak to funguje

Nástroj Boost My Audit pokrývá více než 200 oblastí zaměření, které odrážejí kombinaci těch, které si nejčastěji vybírají naši zákazníci, kde se obvykle vyskytují neshody, a zkušeností našich auditorů. Všech 80 000 zákazníků DNV je před každým auditem vyzváno, aby si vybrali konkrétní oblasti zaměření, což DNV umožňuje posoudit, jak dobře systém řízení funguje ve zvolených oblastech zaměření a v porovnání s požadavky normy. Všechna data jsou shromažďována, analyzována a sdílena, aby vám pomohla zlepšit se na správných místech.

Prohlédněte si kritické oblasti zaměření podle jednotlivých norem, podnikových rizik nebo podnikových procesů. Filtrujte podle svého odvětví, abyste zjistili oblasti zaměření specifické pro váš podnik. Související kontrolní seznamy slouží jako vodítko pro vaše interní auditorské procesy nebo vám pomohou připravit se na případné externí audity třetích stran.

Neustále zlepšujte svůj systém řízení

Získáním přehledu o oblastech zaměření, které mohou představovat největší riziko pro vaši činnost, můžete využít příležitost k pochopení výkonnosti a nasměrovat úsilí o zlepšení.

Nástroj Boost My Audit vám pomůže:

  • Identifikovat oblasti zaměření, které jsou obzvláště důležité pro vaše odvětví nebo typ společnosti;
  • Použít související předpřipravené kontrolní seznamy, abyste mohli strukturovaně řídit své úsilí v oblasti interního auditu;
  • Připravit se na externí certifikační audity třetích stran.

Vaše cesta certifikací

Digitální nástroj Boost My Audit je součástí naší sady digitálních nástrojů vyvinutých s cílem zvýšit hodnotu certifikace pro naše zákazníky. Od školení a po celou dobu certifikační cesty vám pomáháme připravit se na první audit a následně neustále zlepšovat váš systém řízení.  S námi vždy získáte celkový pohled našich odborníků, přístup založený na rizicích a digitální nástroje.