Skip to content

Audity s přidanou hodnotou & cesta digitalizace

Klíčové je najít správný certifikační orgán. S DNV získáte partnera s důvěryhodnou značkou, který se zavázal poskytovat hodnotné audity, užitečná školení a digitální zákaznickou zkušenost.

Naší hlavní devizou jsou naši odborníci. Ať už jsou součástí vašeho auditorského týmu, nebo využívají své znalosti a zkušenosti při vývoji vlastních metodik auditu nebo digitálních nástrojů, snažíme se vás podpořit ve všech fázích certifikační cesty.

Nástroj pro sebehodnocení

DNV nástroj pro sebehodnocení, který pokrývá nejčastěji používané normy, vám umožní otestovat, jak dobře znáte konkrétní normu, a posoudit připravenost vašeho systému řízení. Bodové hodnocení odhalí, kde můžete mít mezery a kde je třeba zlepšení. Vytvořte si základní úroveň a interně porovnejte různá pracoviště. Nebo si stanovte kvantitativní cíle pro určitou oblast a pravidelně měřte dosažený pokrok. Bez ohledu na vaši potřebu vám sebehodnocení poskytne podrobný přehled o vašem chápání nebo výkonnosti a stupni řízení.

Nástroj Boost My Audit /Zlepšete svůj audit/

Zaměřte své audity a snahu o zlepšování na vývoj vysoce výkonných systémů řízení, které podporují vaše obchodní cíle. Náš digitální nástroj Boost My Audit vám umožní soustředit se na kritické oblasti, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější. Procházejte nejčastější oblasti zaměření podle normy, podnikového rizika nebo podnikového procesu. Filtrujte podle odvětví a určete ty, které se nejvíce týkají vašeho podniku.  Přiložené kontrolní seznamy vás provedou procesem interního auditu a pomohou vám připravit se na případné externí audity třetí strany DNV.

Metodika auditu Risk Based Certification™

Organizace jsou dnes neustále kontrolovány a žádány, aby prokázaly výkonnost svých vlastních činností i mimo ně. Používáme osvědčené techniky auditů, metody vzdáleného a virtuálního poskytování služeb s využitím naší vlastní metodiky Risk Based Certification®. Náš přístup založený na rizicích vám pomůže zlepšit schopnost vašeho systému řízení podporovat vaše obchodní cíle. Díky tomu, že si před auditem vyberete klíčové oblasti, na které se zaměříte, můžeme měřit výkonnost podle vybraných norem a zároveň zkontrolovat, jak dobře váš systém řízení podporuje oblasti, které jsou pro váš obchodní úspěch kritické.

eAdvantage

Naše aplikace, která poskytuje kompletní přehled o činnostech auditu a umožňuje vám řídit celý proces certifikace. Získejte komplexní informace o auditu pro všechna certifikovaná pracoviště, okamžitý přístup ke stavu projektu, sledujte a uzavírejte všechna zjištění auditu. Můžete si přizpůsobit ovládací panel, porovnávat pracoviště a sdílet pohledy, abyste zdůraznili to nejdůležitější.

Certifikáty blockchain

Všechny certifikáty systému řízení a certifikáty výrobků vydané společností DNV jsou označeny jedinečným digitálním ID a bezpečně uloženy v blockchainu. Děláme to proto, abychom zákazníkům pomohli zmírnit výskyt padělaných certifikátů a poskytli důvěryhodnou transparentnost vašim zainteresovaným stranám. Kdokoli si může ověřit jeho platnost a aktuální stav naskenováním QR kódu certifikátu nebo vyhledáním na našich veřejných webových stránkách.

eCertMark

Tato aplikace je plně samoobslužné řešení, kde mohou zákazníci spravovat své platné certifikační značky. Díky okamžitému přístupu ke značkám můžete spravovat a stahovat značky pro digitální i tiskové použití. Pokyny vám pomohou aplikovat a používat značky v souladu s certifikačními pravidly.

Nástroj Lumina™

Náš vlastní nástroj pro srovnávání obchodních informací, který mění data z auditů zákazníků v příležitosti.  Aplikace poskytuje zákazníkům přehled z naší průběžné analýzy dat o výkonnosti systémů řízení od tisíců certifikovaných společností. Prohlédněte si statistiky na vysoké úrovni týkající se selhání pro jakýkoli daný standard systému řízení a získejte přístup k analýze srovnávání s kolegy v oboru a s nejlepšími výsledky. Lumina zahrnuje také interní srovnávací analýzy, analýzy trendů a podporuje podrobné plánování cesty ke zlepšování.

Všechny naše digitální nástroje jsou k dispozici na našem zákaznickém portálu Veracity. Zákazníci mohou snadno přistupovat ke svým aplikacím pomocí jediného přihlášení Poskytnutím okamžitého přístupu k vašim aktivům a dalším znalostem se snažíme zvýšit hodnotu každého auditu a vaší cesty k certifikaci.