Klíčové změny v ISO 22000:2018 vs ISO 22000:2005

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydala finální verzi normy ISO 22000: 2018 pro řízení bezpečnosti potravin. To znamená zahájení tříletého přechodného období pro certifikované společnosti. Poskytujeme nejvyšší úroveň služeb pro zajištění bezpečnosti a kvality potravin - od výrobce až po spotřebitele.

Key changes in ISO 22000:2018

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV GL newsletter

Přihlásit se
"Prostředí pro bezpečnost potravin a potravinové řetězce se mění. Změny v normě jsou reakcí na změny rozmanitosti podnikání, globálního obchodu a digitalizace v posledních několika letech. Vítáme revidovaný standard, který poskytne ještě pevnější rámec pro řízení bezpečnosti potravin, "říká Ingunn Midttun Godal, manažer globálního potravinářského a nápojového průmyslu v DNV GL - Business Assurance.

ISO 22000:2018 používá ISO strukturaci High Level Structure (HLS), společnou pro všechny normy ISO. Některé ze změn v normě ISO 22000:2018 vs. ISO 22000:2005 jsou dané strukturací HLS, zatímco některé jsou specifické pro řízení bezpečnosti potravin v současném podikatelském prostředí.

Toto vydání dokončuje důkladnou revizi této normy a je první revizí od roku 2005. Nyní byla aktualizována s vysokou úrovní ISO (HLS) a revidována tak, aby vyhovovala současným výzvám v oblasti bezpečnosti potravin. Certifikované společnosti musí přejít na verzi standardu 2018 do 19. června 2021. Po tomto datu bude verze 2005 zrušena.

Norma ISO 22000:2018 je mezinárodní stadard a byla vydána k 19.mu červnu 2018. Stejně jako nejrožšířenější normy ISO, jakými jsou ISO 9001 and ISO 14001, jej bude snadné díky strukturaci HLS, integrovat do jiných systémů řízení.

Pokud již máte zavedenou ISO 22000:2005, většinu požadavků ISO 22000:2018 poznáte. Nicméně, je zde pár změn oproti ISO 22000:2005, na které se budete muset připravit, aby jste zajistili shodu s novou normou ISO 22000:2018.

Klíčové změny v ISO 22000:2018


Zde jsou některé klíčové změny:

1) Změny dané adaptací HLS:
 • Kontext organizace a zainteresované strany: Kapitola 4.1, externí a interní hrozby, představuje nové články pro systémové sledování a stanovení kontextu organizace, Kapitola 4.2, vyžaduje očekávání zainteresovaných stran, představuje požadavky na identifikaci a pochopení faktorů, které mohou (potenciálně) ovlivnit schopnost systému řízení dosáhnout zamýšlených výsledků.
 • Posílený důraz na úlohu vedení a odpovědnost za řízení: Kapitola 5.1 nyní zahrnuje nové požadavky na aktivní angažovanost vedení a převzetí odpovědnosti za efektivitu systému řízení.
 • Risk management: - Kapitola 6.1 nyní vyžaduje, aby společnosti určily, zvážily a v případě potřeby podnikly kroky k řešení rizik, která mohou mít pozitivní nebo negativní dopad na schopnost systému řízení, dosáhnout zamýšlené výsledky.
 • Posílené zaměření se na cíle jako hnací síly ke zlepšení: tyto změny mohou být nalezeny v Kapitole 6.2  a hodnocení výkonnosti, kapitola 9.1.
 • Rozšířené požadavky vztažené na komunikaci: Kapitola 7.4, je nyní více důraznější v souvislosti se "způsobem" komunikace, včetně stanovení toho, co, kdy a jak komunikovat.
 • Méně přísné požadavky na příručku bezpečnosti potravin: – změna je představena v kapitole  7.5. Je stále nutné mít dokumentované informace. Dokumentované informace musí být řízené tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana (viz 7.5.3). Byl odstraněn výslovný požadavek mít zdokumentovaný postup.
2) Další změny, které jsou specifické pro ISO 22000 a řízení bezpečnosti potravin
 • PDCA cyklus: norma objasňuje Plan-Do-Check-Act cyklus, tím, že v normě fungují společně dva samostatné cykly: jeden pokrývá systém řízení a druhý zásady HACCP.
 • Rozsah nyní konkrétně zahrnuje potraviny pro zvířata: potraviny pro zvířata, které neprodukují potraviny pro lidskou spotřebu = pet food. Krmivo je určeno k podávání zvířatům, určeným k produkci potravin.
 • Některé důležité změny ve definicích: "Škodlivé" se nahrazuje "nepříznivým zdravotním účinkem", aby se zajistil soulad s definicí rizika bezpečnosti potravin. Použití "zajištění" zdůrazňuje vztah mezi spotřebitelem a potravinářským výrobkem založeným na zajištění bezpečnosti potravin.
 • Komunikace o politice bezpečnosti potravin - Kapitola 5.2.2: Výslovně vyžaduje, aby vedení vedlo ke snazšímu pochopení politiky bezpečnosti potravin zaměstnanci.
 • Cíle Systému řízení bezpečnosti potravin: Stanovení cílů systému řízení bezpečnosti potravin je dále uvedeno v kapitole 6.2.1 a obsahuje položky jako např. "Soulad s požadavky zákazníků", "sledováno" a "ověřeno".
 • Řízení externě poskytovaných procesů, produktů nebo služeb - Kapitola 7.1.6: Tato kapitola zavádí potřebu řídit dodavatele výrobků, procesů a služeb (včetně externích procesů) a zajistit odpovídající komunikaci příslušných požadavků s cílem splnit požadavky na potraviny a požadavky na systém řízení bezpečnosti.
 • Kromě toho existuje několik zásadních změn v normě ISO 22000: 2018 ve srovnání s normou ISO 22000: 2005 týkající se systematiky HACCP.

Strukturovaný přístup k přechodu ISO 22000


DNV GL je akreditovaným certifikačním orgánem pro ISO 22000 a může pomoci stávajícím i novým zákazníkům přejít nebo získat certifikaci podle revidované normy. Aplikace konzistentního a strukturovaného přístupu usnadní proces. Pro ty, kteří přecházejí, společnost DNV GL vyvinula tři balíčky na podporu firem ve všech fázích přechodu. Školení, rozdílové analýzy, před-audity apod.

ISO 22000


Cílem normy ISO 22000 je harmonizovat požadavky na řízení bezpečnosti potravin na globální úrovni. Tato norma přispívá k zajištění bezpečnosti potravin v celém potravinovém řetězci, od farmy až po stůl.

Další informace o normě ISO 22000: 2018, klíčových změnách a přechodových krocích najdete v naší vyhrazené oblasti pro přechod ISO 22000.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV GL newsletter

Přihlásit se

Více informací

Systémy řízení

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

Kurzy

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email