Nová FSSC 22000 verze 4.0 pro větší bezpečnost potravin

Čtvrté vydání FSSC:22000 vydalo řadu požadavků, které mohou být pro mnohé společnosti náročné. Zvláštní pozornost by měla být věnována dvěma novým požadavkům, které jsou uvedené v druhé části tohoto příspěvku. Poskytujeme nejvyšší úroveň služeb pro zajištění bezpečnosti a kvality potravin - od výrobce až po spotřebitele.

FSSC 22000 verze 4.0 DNV GL

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV GL newsletter

Přihlásit se

Je třeba připomenout, že výrobci potravin, stejně jako další subjekty působící v dodavatelském řetězci potravin, hledali zcela nezávislou a celosvětovou normu zaměřenou na systémy zajištění bezpečnosti potravin. Jejím posláním bylo podporovat komplexní přístup k bezpečnosti potravin. Norma měla odpovídat standardům vyvinutým obchodními řetězci a velkými potravinářskými společnostmi, aby dohlížely na dodavatelské řetězce (GFSI). Standard ISO 22000: 2005 byl prvním mezinárodním standardem pro řízení bezpečnosti potravin v celém výrobně/dodavatelském řetězci. Tato norma specifikuje požadavky, kterými organizace musí prokázat svou schopnost řídit rizika, aby byla zásadně zajištěna bezpečnost potravin.

Od počátku normy však existovaly určité nedostatky v plnění kritérií GFSI (Global Food Safety Initiative). Jednalo se především o tzv. programy nezbytných předpokladů (PRP) uvedené v normě, které jsou běžně označovány jako správná výrobní a hygienická praxe. Tyto požadavky byly ošetřeny velmi nejasně a nekonkrétně (viz kapitola 7.2 normy ISO 22000). V reakci na tyto nedostatky vyvinula britská standardizační instituce (BSI) standard PAS 220, který definoval požadavky jako uspořádání zařízení, programy sanitace, prevence křížové kontaminace, ochrana proti škůdcům a ochrana produktů, řízení médií, pitné vody atd..
Tento standard použila nezávislá nadace FSSC (certifikace systému bezpečnosti potravin), aby vytvořila komplexní soubor požadavků pro výrobce/společnosti, které hledají účinný nástroj řízení bezpečnosti potravin.

Nadace FSSC


Nezávislá nadace pro certifikaci bezpečnosti potravin (FSSC) byla založena v roce 2004. Jedná se o neziskovou organizaci zastoupenou zainteresovanými subjekty, které se zajímají o vypracování bezpečnostních norem pro celý dodavatelský potravinářský řetězec. Nadace vytváří nové požadavky na bezpečnost potravin a certifikační postupy. 
Hlavními úkoly nadace jsou:

 • sjednotit přístup k dodržování norem bezpečnosti potravin a přizpůsobit stávající normy bezpečnosti potravin
 • vývoj a údržba certifikačních systémů a systémů řízení bezpečnosti potravin,
 • podpora systémů bezpečnosti potravin,
 • poskytování služeb na podporu certifikace systémů bezpečnosti potravin,
 • poskytování informací o bezpečnosti potravin.

Program FSSC:22000


FSSC:22000 je certifikační systém pro zajištění bezpečnosti potravin, jejímž základem je norma ISO 22000: 2005. Tato norma je provázaná s požadavky, které definují další normy, mezi něž patří:

 1. PAS 2200: 2008, která byla přeměněna na normy ISO TS 22002 -1: 2009 obsahující postupy pro výrobce potravin;
 2. BSI PAS 223: 2011, který v současnosti pracuje jako ISO / TS 22002-4: 2013, určený pro firmy zabývající se balením potravin;
 3. PAS 222: 2011, v současnosti ISO / TS 22002-6, kterým se stanoví zvláštní požadavky na odvětví krmiv.

 Obecně známé jsou klíčové prvky pro bezpečnost potravin v potravinovém řetězci: 
 • komunikace v celém potravinovém řetězci;
 • správa systémů;
 • programy nezbytných předpokladů;
 • zásady HACCP.

Jeden ze standardů podporujících ISO 22000 ve schématu FSSC 22000 - ISO / TS 22002-1 specifikuje požadavky na zavedení, implementaci a údržbu PRP (známé také jako zásady správné výrobní a hygienické praxe), které podporují přímé řízení rizik bezpečnosti potravin. To platí pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost nebo složitost. ISO / TS 22002-1 není určen pro použití v jiných částech potravinářského řetězce než pro výrobu potravin. Operace výroby potravin jsou různé a ne všechny požadavky uvedené v této normě se vztahují na jednotlivé podniky nebo procesy.

Pro koho je standard FSSC:22000 určen? 


Požadavky a certifikační proces FSSC:22000 jsou hodnotnou alternativou ke standardům BRC, IFS, SQF 2000 plně uznávaným GFSI. To, čím se FSSC:22000 odlišuje od ostatních norem, je mj. požadavek na odvětví, která dosud neměla uznaný standardizovaný certifikační mechanismus (výrobci krmiv, výrobci potravinářských přísad a přídatných látek, výrobci obalových materiálů pro potraviny, maloobchodníci, čištění, přeprava, skladování a distribuce). Nepřímo se v certifikačním procesu účastní také dodavatelé výrobních zařízení, čisticích a dezinfekčních prostředků a dalších materiálů spojených s potravinami.

Přínosy FSSC:22000 pro podniky


 Požadavky FSSC:22000 umožňují organizacím:

 • plánování, realizaci, provoz, údržbu a aktualizaci systému řízení bezpečnosti potravin, který se zaměřuje na poskytování produktů, které, jsou bezpečné pro spotřebitele podle jejich zamýšleného použití
 • prokázání souladu s platnými předpisy o bezpečnosti potravin, jak statutárních, tak dobrovolných
 • posouzení požadavků zákazníků a prokázání souladu s dohodnutými požadavky, které se týkají bezpečnosti potravin, k zvýšení spokojenosti zákazníků
 • efektivní sdělování otázek bezpečnosti potravin dodavatelům, zákazníkům a zúčastněným stranám v dodavatelském řetězci
 • zajištění dodržování deklarované politiky bezpečnosti potravin,
 • prokázání souladu s požadavky zainteresovaných stran,

 Požádejte o certifikaci nebo registraci vašeho systému řízení bezpečnosti potravin externí organizací nebo o sebehodnocení souladu s touto mezinárodní normou.

Požadavky FSSC 22000 4.0


FSSC čtvrté vydání

Zvláštní pozornost by v souladu s požadavky 4. vydání FSSC:22000měla být věnována dvěma novým požadavkům, tj. potřebě vybudovat mechanismy odolávající potravinovým podvodům, omezit podvody s potravinami a zavést aktivní opatření na ochranu potravin prostřednictvím cílených opatření pro bezpečnost výrobků.

Dalšími novými nebo vylepšenými požadavky jsou: účinný dohled nad alergeny, označování výrobků a monitorování prostředí (sledování mikrobiologické čistoty prostředí).

Změny se týkají nejen prvků posuzovaných v rámci auditu, ale také samotného procesu hodnocení a dohledu certifikačním orgánem.

Klíčovou změnou v nové verzi jsou standardní požadavky pro ošetření rizik spojených s podvody v souvislosti s paděláním výrobků a připravenosti na úmyslné činy způsobené zaměstnanci společnosti, zaměřené na jeho ekonomickou ztrátu, právní důsledky nebo závažné stížnosti trhu.

Hlavním důvodem pro vznik požadavků proti padělání byl skandál spojený s přidáním koňského masa do jiných masných výrobků. Zatímco skutečnost, že falšování potravin není novým fenoménem, v tomto případě to stalo tak velkým problémem, že se autoři standardu FSSC pokusili zapracovat požadavky proti podvodům do nové verze stadnardu.

Padělání jsou ekonomicky motivované podvody, kde se jedná o nahrazení produktu, jeho vlastností, nahrazení jedné složky jinou látkou (obvykle levnější nebo snadněji dosažitelnou), ale také prohlášení o jiných vlastnostech, než které produkt skutečně má. Ty mohou také souviset s používáním registrovaných ochranných známek, certifikátů, zvláštních označení, zejména těch, které zaručují specifické vlastnosti, jako je zeměpisný původ a povahu produktů (například ekologické produkty).

Další téma, na kterém pracovali členové technické komise FSSC, jsou rizika tzv. ideologických podvodů zaměřených na poškození, zničení, kontaminace výrobku nebo jiné příčiny způsobující ztráty společnosti. Až dosud nebyly pojmy jako např. sabotáž nebo úmyslné snižování bezpečnosti výrobků součástí systémů řízení bezpečnosti potravin. Avšak nově vznikající incidenty se stále závažnějšími důsledky, zejména u společností se známou a respektovanou značkou, podnítily autory normy k definování nových požadavků. Jsou zaměřeny především na prevenci, ale základem pro ovládací opatření by měla být analýza hrozeb, která by měla identifikovat klíčová rizika a rozsah následných opatření k eliminaci hrozeb.

Další změny


Nový systém FSSC 22000 také zaznamenal změny v oblasti auditu a certifikace. Hlavní změnou je způsob formulování připomínek ze strany auditorů a definice zařazení neshody (kritická, major). Nový standard odstraňuje některé nástroje, které dosud používají auditoři DNV GL (pozorování a možnosti zlepšení), která mohou být posuzována jako poradenství. Poměrně významnou změnou je vznik v procesu pravidelného hodnocení formou povinných neohlášených auditů.

Nové požadavky také poukazují na potřebu efektivní komunikace s certifikačním orgánem, zejména v případě náhodných problémů, týkajících se bezpečnosti výrobků, jakož i případné změny v organizaci s vlivem na platnost procesu certifikace. Nová verze standardu rovněž zdůrazňuje odpovědnost certifikované společnosti v oblasti efektivní komunikace se zákazníky, a to zejména v případě pozastavení nebo ukončení práv k udělení certifikátu.

Změny také ovlivňují možnou oblast použití požadavků normy FSSC:22000 od 1.1.2018. O posouzení a certifikaci shody s FSSC 22000 budou moci také nově požádat společnosti, podílející se na skladování a přepravě potravin, stravování, velkoobchod a maloobchod.

Máte-li otázky týkající se certifikace ve výše zmíněných oblastech, kontaktujte nás, nebo požádejte o bezplatnou nabídku certifikace.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV GL newsletter

Přihlásit se

Více informací

Systémy řízení

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

Kurzy

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email