Hlavní funkce

Lumina™ je jedinečná sada nástrojů, která analyzuje výkonnost vašeho systému řízení a umožňuje srovnávání jak interně, tak i s kolegy v oboru.

Pomocí online nástroje můžete nastavovat otázky a procházet data prostřednictvím intuitivního samoobslužného rozhraní, kde vám více než 2,3 milionu výsledků auditů z tisíců společností umožní snadno porovnat vlastní výkonnost s výkonností referenčních skupin. Nová verze Luminy umožňuje procházet rizikové oblasti libovolné normy a odvětví.

S aplikací Lumina získáte:

  • Statistiky na vysoké úrovni týkající se selhání pro jakoukoli normu.
  • Odvětvové referenční standardy se statistikami selhání pro libovolné odvětví.
  • Celkové měření výkonnosti vašeho systému řízení.
  • Detailní popis výkonnosti jednotlivých oblastí/procesů vašeho systému řízení.
  • Podrobná srovnávací mapa s vyznačením oblastí, které je třeba zlepšit.
  • Včasná varování o nejčastějších kritických procesech a silných stránkách systému řízení, pro vaše normy a pro vaše průmyslové odvětví.
  • Rozsáhlý interní benchmarking mezi jednotkami/místy ve vaší organizaci.
  • Srovnání s referenční skupinou pro benchmarking.
  • Analýza trendových linií v průběhu času.

S poznatky od společnosti Lumina můžete snadno určit a upřednostnit oblasti systému řízení, které je třeba zlepšit.

Zpráva o benchmarkingu a workshop

Naši odborníci vám také pomohou získat lepší přehled o vašich datech a klíčových referenčních hodnotách. Definujte skupinu pro benchmarking a o získané výsledky se podělíme na workshopu. Naši odborníci projdou silné a slabé stránky vašich systémů řízení a oblasti, které je třeba zlepšit.

More information

 

Lumina™ - Improvement through awareness

Download our presentation for more information

 

Download our flyer